Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Kiitos referee-lukijoille

  Vuoden 2004 aikana KeVer-verkkolehdessä on julkaistu neljä referee-artikkelia. Kuhunkin artikkeliin on pyydetty kaksi asiantuntijalausuntoa. Artikkelien arvioitsijoina ovat toimineet:

  Dosentti, projektipäällikkö Juha Hakala, Chydenius-instituutti
  Dosentti, yliopettaja Seppo Helakorpi, Hamk/Ammatillinen opettajakorkeakoulu (2 artikkelia)
  KT, yliopettaja Jukka Lerkkanen, Jamk/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  KT, suunnittelupäällikkö Päivi Jaatinen, Samk
  KT, lehtori Elina Ora-Hyytiäinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
  KT, pääsuunnittelija Anu Räisänen, Koulutuksen Arviointisihteeristö
  TtT, projektipäällikkö Maisa Toljamo, Oamk.

  Lämpimät kiitokset työstänne!

  Päätoimittaja