Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Kirjat
Etiikan ja ammattietiikan opettajien verkostoitumisesta


Mervi Friman


Ammattikorkeakouluetiikka / toimituskunta Mervi Friman, Osmo Lampinen, Pekka Nummela & Matti Vesa Volanen. Hki, Opetusministeriö, 2004. Opetusministeriön julkaisuja 2004:30.


Lokakuussa ilmestyneessä Ammattikorkeakouluetiikka-julkaisussa kirkkohallituksen ammattikasvatussihteeri Pekka Nummela tarkastelee ammattikorkeakoulujen filosofian, etiikan ja ammattietiikan opetustarjontaa opinto-oppaiden perusteella.

Kyseisiä aineita opetetaan sekä kaikille yhteisissä perusopinnoissa että valinnaisina opintoina kolmessatoista ammattikorkeakoulussa. Lisäksi on alakohtaisia opintoja vaihtelevasti. Eniten tarjontaa on sosiaali- ja terveysaloilla, mutta imyös kaikilla muilla opintoaloilla on oman alan filosofian, etiikan tai ammattietiikan opintojaksoja.

Etiikan opetusta peräänkuulutetaan muun muassa Opetusministeriön työryhmämuistiossa (2004:7, 82) Tutkimus- ja kehitystyö ammattikorkeakouluissa seuraavasti: ”Ammattikorkeakoulujen tulee kiinnittää huomiota tutkimus- ja kehitystyön eettisiin kysymyksiin. Ammattikorkeakoulujen tulee järjestää tutkimusetiikan koulutusta joko läpäisyperiaatteella, erillisten kurssien avulla tai opinnäytetyöohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Ammattikorkeakoulujen tulee edistää hyvää tutkimuskäytäntöä esimerkiksi sitoutumalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin.”

Aulikki Pänttönen kertoo Ammattikorkeakouluetiikka-julkaisun artikkelissaan omasta tiestään ammattietiikan opettajaksi. Pänttösen työ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa lähti alkuun puolivahingossa, mutta innostuksen siivittämänä hän on opettanut ammattietiikkaa nut jo kymmenkunta vuotta. Kuulun itsekin samaan joukkoon, joskin vasta kolmen vuoden työrupeamalla. Varmasti ammattikorkeakoulukentällä on muitakin vastaavan kokemuksen jakavia henkilöitä. Samalla on niitä, eritoten sosiaali- ja terveysalan opettajia, joilla on vankka tausta ammattietiikan opetuksessa. Ehdotankin, että yhdistäisimme tietomme, taitomme ja kokemuksemme luomalla verkoston tukemaan toimintaamme ja viemään opetusta eteenpäin. Kaikki, jotka haluavat tulla mukaan, voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle. Käydään aluksi sähköpostikirjeenvaihtoa ja koetetaan järjestää yhteinen tapaaminen vielä tämän kevään kuluessa.


Mervi Friman, KT, projektipäällikkö, etunimi.sukunim@hamk.fi