Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Kirjat
Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu –julkaisu ilmestynyt


Mervi Friman


  Mikä on käytännönläheisen ammattikorkeakoulututkimuksen suhde muuhun tutkimusperinteeseen? Millaisin tutkimusmetodein ammatillisia asiantuntijoita tuottavat korkeakoulut vastaavat työelämän ja aluekehittämisen haasteisiin? Millaista vuorovaikutusta ammattikorkeakouluilta ja työelämältä edellytetään? Miten opinnäytetyö asettuu osaksi asiantuntijaksi kasvua ja millainen raportointitapa on mielekäs?

  Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan joulukuun alussa ilmestyneessä Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu –julkaisussa, joka jatkaa vuonna 2003 ilmestyneen Ammattikorkeakoulupedagogiikka-kirjan virittämää keskustelua. Kirjoittajat edustavat opetuksen, hallinnon, tutkimuksen ja filosofian asiantuntemusta.

  Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu –kirja on syntynyt KeVer-hankkeen metodologiaryhmän aloitteesta. Toimittajina olivat Hannu Kotila ja Arto Mutanen. Kirja on Editan kustantama ja sitä voi ostaa muun muassa Edita-verkkokaupasta.

  Mikäli olet halukas arvioimaan kirjaa, ilmoita mielenkiinnostasi allekirjoittaneelle. Lähetän arvioitsijakappaleen ja samalla voimme keskustella, mihin lehteen tarjoaisit arviointia.

  Toivottavasti julkaisu kirvoittaa keskustelua myös tämän verkkolehden palstoilla.

  KeVer-hankkeen seuraavassa julkaisussa paneudutaan kirjoittamiseen, joka eri muodoissaan on osa ammattikorkeakoulujen arkea. Teemoja ovat muun muassa yhteinen tekstin tuottaminen sekä erilaisille yleisöille kirjoittaminen. Tavoitteena on hakea ammattikorkeakouluille ominaista, traditionaalisesta tieteellisestä kirjoittamisesta poikkeavaa kirjoittamisen genreä. Toimituskunnan puheenjohtaja on Tapio Varmola ja toimittajat Pirjo Lambert ja Liisa Vanhanen-Nuutinen. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi Tiina Rautkorpi ja Hannu Kotila.


  Mervi Friman, KT, projektipäällikkö, etunimi.sukunim@hamk.fi