Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät Jyväskylässä


Mervi Friman


  Ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät kokosivat Jyväskylään joulukuun ensimmäisiksi päiviksi yli kaksisataa koulutuksen tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä. Tutkimuspäivät jatkoivat kahden viime vuoden KeVer-seminaariperinnettä, mutta tällä kertaa järjestäjinä olivat mukana lisäksi Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU, Korkeakoulujen arviointineuvosto sekä jyväskyläläisinä toimijoina Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Koulutuksen arviointisihteeristö.

  Pääalustukset käsittelivät taiteen, käsityön ja teknologian yhteyttä (professori Tarmo Kunnas), monikulttuurisuuden koulutuksellisia haasteita (professori Johanna Lasonen), ammatillista tiedonmuodostusta (emer. professeori Pirkko Anttila) sekä yrittäjyyskoulutusta (kehitysjohtaja Jussi Halttunen). Rinnakkaisryhmiä oli toistakymmentä. Niissä käsiteltiin muun maussa opetuksen, oppimisen, opettajuuden ja etiikan teemoja.

  Kuten aiemmissa KeVer-seminaareissa, vallitsi nytkin innostunut ja avoin ilmapiiri. Päivi Tynjälä ehdotti tervetulosanoissaan tavoitteeksi ainakin yhteen, mahdollisimman erilaiseen kollegaan tutustumista. Tuntuikin siltä, että haaste otettiin tosissaan vastaan. Vilkkaissa tauko- ja illanviettokeskusteluissa solmittiin uusia kumppanuuksia ja saatiin virkistäviä, tuoreita ajatuksia omaan työhön.

  Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu –julkaisua juhlistettiin keskiviikkoiltana. Kirjasta kerrotaan lisää tässä numerossa olevassa kirjaesittelyissä.

  Seminaarin antia tulee vähitellen esiin seminaarin kotisivuille (http://www.jyu.fi/ktl/tutkimuspaivat/). Alustuksia tullaan julkaisemaan kevään kuluessa myös KeVer-verkkolehdessä sekä Ammattikasvatuksen aikakausikirjassa.

  Vuoden 2005 seminaarin ajankohdaksi on suunniteltu lokakuun alkua (viikko 41) ja pitopaikaksi Helsingin seutua. Tästä lisää myöhemmin.

  Kiitokset kaikille ryhmien vetäjille, alustajille ja osallistujille hyvistä keskusteluista ja kiinnostavista kannanotoista


  Mervi Friman, KT, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@hamk.fi