Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Vuorovaikutus synnyttää uutta energiaa

  Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston, KeVer-verkoston, yksi tavoite on edistää tutkijoiden ja ammattikorkeakoulukentän toimijoiden keskeistä vuorovaikutusta. Ihmisten väliselle vuorovaikutukselle on ominaista, että se siirtää energiaa ihmisestä toiseen; se synnyttää myös uutta energiaa.

  Osallistumiseni KeVer-verkoston toimintaan on tuottanut omaan elämääni suunnattomasti uutta energiaa ja lisännyt omaa ymmärrystäni. KeVer-verkkolehdessä on julkaistu sen kolmevuotisen olemassaolonsa aikana artikkeleita ja juttuja hyvinkin usealta alueelta. Erilaiset näkökulmat – niin teknisesti orientoituneet kuin humanistiset värittyneet - ovat kasvattaneet ymmärrystäni siitä, mitä ammattikorkeakoulukentällä on tapahtunut ja tapahtumassa.

  KeVer-verkoston piirissä alkunsa saaneet julkaisut ovat nekin lisänneet tietopääomaani. Ammattikorkeakouluetiikka-julkaisu on esimerkiksi pannut minut pohtimaan uudella tavalla arvoja, ohjeita ja sääntöjä, jotka ohjaavat työni tekemistä. Julkaisu on aktivoinut minut kysymään itseltäni Mikä on työyhteisöni käsitys hyvästä työn tekemisestä? Millainen on hyvä työntekijä? Mitä oikeudenmukainen johtaminen tarkoittaa? Ja kun esimiehenä pohtii johtamiseen liittyviä ristiriitaisuuksia, ovat Ammattikorkeakouluetiikka-julkaisuun sisältyvät artikkelit lisänneet omaa tietoisuuttani johtajuudestani sekä lisänneet ymmärrystäni siitä, miten voisi suunnistaa esimiestyön ristiriitaisessa kentässä.

  Olen iloinnut KeVer-verkoston toimijoiden innovatiivista ajatuksista ja oivalluksista, joita olen voinut hyödyntää omassa työssäni ammattikorkeakoulussa. Olen iloinnut myös siitä, että olen saanut tehdä työtä luovien ja uutta etsivien ammattikorkeakoulukentällä toimivien ammattilaisten kanssa.

  Kun kumppanuutta pidetään yhtenä yksilön tärkeimpänä strategisena ydintaitona, on KeVer-verkosto rakentanut ammattikorkeakoulukentän toimijoiden kumppanuutta erinomaisella tavalla; KeVer-verkosto on yhdistänyt tietopääomia siten, että verkostossa toimijat ovat saavuttaneet vuorovaikutuksesta merkittävää strategista etua.


  Marja Widenius, toimitussihteeri vuosina 2002-2004, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


  Päätoimittajalta

  Kiitän KeVer-verkoston puolesta toimitussihteeriä Marja Wideniusta. Verkoston ensimmäisessä seminaarissa keväällä 2002 Marja esitti pitkälle jäsennellyn idean verkkolehdestä ja jo saman vuoden syksyllä ilmestyi lehden ensimmäinen numero. Tämän jälkeen on ilmestynyt yhdeksän lehteä. Lehden sisältö on jatkuvasti sekä monipuolistunut että laajentunut.

  Marjan siirryttyä toiseen tehtävään jatkaa toimitussihteerin työtä projektisuunnittelija Minna Palos. Lehden arvokas arkisto siirtyy kevään kuluessa Hämeen ammattikorkeakoulun palvelimelle. Verkkolehdessä atk-tuki on tärkeä osa toimittamista: kiitokset myös atk-suunnittelija Elina Kankaalle Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun, joka on kehittänyt lehden verkkoympäristöä ja ulkoasua. Tätä työtä jatkaa nyt Terhi Kivinen HAMKista.

  Vuoden 2005 ensimmäisen lehden deadline on 11.2.2005. Sen teemana on koulutusjärjestelmä ja vierailevana toimittajana on Juha-Pekka Liljander. Mikäli teillä on teemaan liittyviä artikkeliehdotuksia, ottakaa yhteys Juha-Pekkaan.

  Myös muut artikkelit, kirja-arvioinnit ja uutiset ovat tervetulleita. Ne voitte lähettää os. kever@hamk.fi. Referee-artikkeleita voi lähettää jatkuvasti allekirjoittaneelle.

  PS.
  KeVer-verkkosivujen osoite on muuttunut. Uusi osoite on www.kever.hamk.fi. Entinen osoite vie edelleen KeVer-sivuille. Ryhmien sivut ovat uudistuneet. Käy tutustumassa.