Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Projektisuunnittelija esittäytyy


Minna Palos


  Olen Minna Palos, 37-vuotias hämeenlinnalainen kauppatieteiden maisteri ja varanotaari. Aloitin 15.11. Mervi Frimanin alaisena projektisuunnittelijana Keverissä 50 %:n työpanoksella. Toinen puolikkaani muotoutuu henkilöstösuunnittelijan toimesta, johon kuuluu henkilöstöasioita, alumnitoimintaa ja ura- ja rekrytointipalvelua.

  Olen työskennellyt HAMKissa vuodesta 1998 aiempina nimikkeinäni projektisuunnittelija ja rekrytointikoordinaattori. Tehtäviäni ovat olleet ura- ja rekrytointipalvelujen suunnittelu-, kehittämis- ja toteuttamistoimet. Ura- ja rekrytointipalveluissa olen ollut mukana suunnittelemassa Hämeen ammattikorkeakoulun työnvälitystietojärjestelmää ja järjestämässä elinkeinoelämälle tapahtumia kuten Studia generalia –luentosarjan kolmena vuonna. Tarjosin tukeani opiskelijoille urasuunnittelussa ja työnhaussa sekä sähköposti- ja puhelinpalveluna että henkilö- ja ryhmäkohtaisissa neuvontatilaisuuksissa. Olen myös järjestänyt muutamia rekrytointitapahtumia sekä koordinoinut yritysvierailuja. Toimitin neljänä vuonna Meiltä valmistuu osaajia –esitteen opiskelijoiden osaamisprofiileista liike-elämälle.

  Vuonna 2000 olin perustamassa Hämeen ammattikorkeakoulun alumnit ry:tä ja toimin edelleen alumniyhdistyksessä HAMKin edustajana. Yhdistys järjestää vuosittaisen alumnitapahtuman, yritysvierailuja, teatteriretkiä jäsenilleen sekä kerää alumnitarinoita julkaistavaksi opiskelijalehteen. Jatkossa alumniyhdistys pyrkii linkittymään enemmän koulutusohjelmiin ja tarjoamaan opiskelijoille urasuunnittelupalveluitaan.

  Vuonna 2002 sain täydennykseksi töihini henkilöstötehtäviä. Tällöin nimikkeeni muuttui henkilöstösuunnittelijaksi. Tehtäviini kuuluvat henkilöstötilinpäätöksen kerääminen ja laadinta, kunta-alan palkkarakenneuudistus, henkilöstökartoitus sekä rutiiniluontoisia tehtäviä kuten matkustusyhteyshenkilönä toimiminen ja työajanseuranta.

  Ura- ja rekrytointipalvelutoiminnassa olen osallistunut useampien verkostojen työskentelyyn kuten valtakunnalliseen Jobstep-projektiin ja Tampereen ja lähialueiden yliopistojen ja korkeakoulujen rekrytointipalveluiden kolmeen projektiin sekä Oped Exo-verkostoon.

  Verkostoyhteistyön koen erittäin mielekkäänä omassa organisaatiossaan itsenäisesti työskentelevien keskuudessa. Ammatillisen ja tutkimuksellisen tiedon ja taidon jakaminen sekä ideointi on hyödyllistä ja sitä paitsi hauskaa. Myös oman organisaationsa ulkopuolelta voi saada tukea omille toteutuksilleen.


  Minna Palos, projektisuunnittelija, Hämeen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@hamk.fi