Kever 1/2005, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
KEVERin neljäs Metodologiaseminaari teemalla: AMK - tutkimus koulutustehtävän puristuksissa?
  KUTSU Tervetuloa KEVERin neljänteen Metodologiaseminaariin teemalla AMK - tutkimus koulutustehtävän puristuksissa? Ke 25.5. – to 26.5.2004 Seminaari toteutetaan dialogisen tiimityöskentely – metodin avulla. Seminaariosallistujien oletetaan tuntevan KEVERin 12/2004 julkaiseman Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu – kirjan sisällön. Seminaarin järjestäjinä ovat KEVERin metodologian tutkimusryhmä, pedagogiikkaryhmä, toiminnanteorialähtöisen työelämän kehittämisen ryhmä ja ammattikorkeakoulufilosofia -ryhmä. Seminaarin tarkoituksena on lisätä ja laajentaa tutkimuksellista yhteistyötä, luoda tutkimuksellista toimintakulttuuria ja tutkimuksellisia yhteistyöverkostoja. Seminaarin ohjelma rakentuu Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu-kirjan eri osioiden varaan. Kirjan osia ovat tutkimus- ja kehitystoiminta, metodologia, projektit ja opinnäytteet ja asiantuntijuus. Kustakin osiosta pidetään alustus ja sen jälkeen pienryhmissä pohditaan, miten teemaa voisi käytännössä kehittää edelleen ja sovitaan jopa mahdollisista jatkoprojekteista, mikäli osallistujilla on siihen kiinnostusta. Neljäs Metodologiaseminaari: AMK- tutkimus koulutustehtävän puristuksissa? Paikka: Helia, Mäkitorpanpolku 4 (juna-asema Käpylä)

  Ke 25.5.

  9.30 - 10.00 Aloituskahvit
  Tervetuloa!
  Johtaja Kaarina Itkonen

  10.00 - 12.30 AMK-tutkimus: missä ollaan ja minne mennään?
  - pj Merja Helle, toiminnanteorialähtöisen työelämän kehittämisen ryhmä
  - pj Hannu Kotila, pedagogiikkaryhmä
  - pj Arto Mutanen, metodologiaryhmä
  - pj Matti Vesa Volanen, ammattikorkeakoulufilosofiaryhmä

  12.30 - 13.30 Lounas omakustannushintaan Amican ravintolassa

  13.30 - 15.00 AMK – tutkimus: onko sitä? Session pj Hannu Kotila
  Minna Söderqvist alustaa, Ritva Kuokkanen kommentoi.

  15.00 - 15.30 Hedelmätauko

  15.30 - 17.00 Asiantuntijuus, ammatillisuus vai ammattitaito? Session pj Arto Mutanen
  Veijo Heiskanen alustaa, Matti Vesa Volanen kommentoi.
  Oheistoimintana kirjaesittelyjä alan kirjallisuudesta

  19.00 - 21.00 Ravintola Nyyrikki – illanvietto omakustannushintaan
  Yöpyminen valinnan mukaan, Mäkitorpanpolulta 8 min junamatka Helsingin keskustaan.

  To 26.5.

  9.00 - 10.00 Metodologia: AMK-tutkimuksen perusta ja perustelu Session pj Merja Helle
  Pirjo Lambert ja Liisa Vanhanen-Nuutinen alustavat otsikolla "Ammattikorkeakoulukirjoittamisen genren kehittäminen yhteisöllisenä ja kohteellisena toimintana", Pirkko Anttila kommentoi.

  10.30 - 11.00 Hedelmätauko

  11.00 - 12.30 Projektit ja opinnäytteet – pedagogiikan ja metodologian käytäntölähtöinen liitto?
  Arja-Tuulikki Suntio alustaa, Riitta Rissanen kommentoi.

  12.30 - 13.30 Lounas omakustannushintaan Amican ravintolassa

  13.30 - 15.00 Kokoavat puheenvuorot
  Näkemiin

  Ilmoittautumiset ja lisätietoja KTT, yliopettaja Minna Söderqvist, minna.soderqvist@helia.fi Yöpyminen kannattaa tilata mahdollisimman pian, esim. Hotelzon p. 09-58409100, sillä Skills – tapahtuma on varannut koko Helsingin hotellikantaa aika tehokkaasti.