Kever 1/2005, ISSN 1796-8283Uutta
Neljäs metodologiseminaari – tutkimus koulutustehtävän puristuksissa

  Tutkija Arto Mutanen Lahden ammattikorkeakoulusta on vuodesta 2001 asti kokenut ammattikorkeakoulututkimusmetodologian kehittämisen olennaiseksi asiaksi ammattikorkeakoulukentässä. KEVERin piirissä hän on järjestänyt metodologiaseminaarin keväisin eri tahojen kanssa yhteistyössä. Tänä vuonna on vuorossa Helia. Tapahtuma järjestetään Helian Oulunkylän toimipisteessä ke 25.5. – to 26.5.2005 – yhtaikaa kun Skills kokoaa Helsinkiin ammattien taitajia ympäri maailmaa. Yösija hotellista tulee siis varata heti, kun mieltä alkavat kutkuttaa metodologiset pohdinnat!

  Tapahtuman järjestävät tällä kertaa KEVERin metodologiaryhmän kanssa yhdessä KEVERin kolme muuta ryhmää: pedagogiikkaryhmä, toiminnanteorialähtöisen työelämän tutkimusryhmä ja filosofian ryhmä. Ryhmien välisestä synergiasta haetaan lisäarvoa pohdinnoille ammattikorkeakoulututkimuksesta ja ammattikorkeakouluissa käytettävälle tutkimusmetodologialle ja metodeille.

  Tapahtuman kantavana ideana on Minna Söderqvistin ja Arto Mutasen yhdessä ideoima työpajatyyppinen työskentely KEVERin uusimman kirjan, Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu (Edita 2004), pohjalta. Tarkoitus on, että mielessä myllertäviä ajatuksia voi maistella kollegojen kanssa. Ajatus on, että kaikki tapahtumaan osallistujat tuntisivat kirjan sisällön ja olisivat valmiina ottamaan seuraavan askeleen metodologian kehittämisessä ammattikorkeakoulujen tarpeisiin. Tätä on tarkoitus toteuttaa siten, että päivillä on eri ryhmien puheenjohtajien aloituskeskustelun aiheesta ”AMK-metodologia – missä ollaan ja minne mennään” jälkeen neljä rupeamaa, joissa kussakin keskitytään yhteen kirjan lukuun. Yksi kirjoittaja kustakin luvusta kokoaa koko luvun ajatuksia metodologisesta näkökulmasta, ja toinen kirjoittaja samasta luvusta kommentoi. Sen jälkeen lähdetään yhdessä miettimään pienryhmissä, miten tästä eteenpäin, mikä olisi seuraava järkevä askel tai seuraava hyppy tuntemattomaan, mitä seuraavaksi voisi ja haluttaisi konkreettisesti tehdä. Tämän jälkeen eri ryhmien ajatuksia keskustelutetaan keskenään ja sovitaan osallistujien intressien mukaisesta jatkosta. Rupeamat ovat:

  • AMK-tutkimus, onko sitä?
  • Asiantuntijuus, ammatillisuus vai ammattitaito?
  • Metodologia: AMK-tutkimuksen perusta ja perustelu
  • Projektit ja opinnäytteet – pedagogiikan ja metodologian käytäntölähtöinen liitto?

  Tule mukaan – ilmoittautumisaika on jo alkanut! Ilmoittautumisia on jo sadellut, joten luvassa on mielenkiintoisia keskusteluhetkiä tuttujen ja tuntemattomampien ammattikorkeakoulututkimisesta kiinnostuneiden parissa!

  Ilmoittautumiset: minna.soderqvist@helia.fi – ja varaa itse hotelli sitä tarvitessasi esim. Hotelzonista p. 09 - 584 091 00.