Kever 1/2005, ISSN 1796-8283Uutta
Ammattikasvatuksen aikakauskirja

  Ammattikasvatuksen aikakauskirja

  Päätoimittaja
  Pekka Ruohotie, TaY
  puh. (03) 614 5600, pekka.ruohotie@uta.fi

  Toimitussihteeri
  Taina Lundén
  puh. 020 748 9679, taina.lunden@oaj.fi


  Vaikka Ammattikasvatuksen aikakauskirjan artikkelit perustuvat tutkimustietoon, se ei ole perinteinen tieteellinen aikakauskirja. Sen tarkoituksena on toimia ammattikasvatuksen keskustelufoorumina ja tarjota alan tutkimustietoa ammattikasvatuksen kentän käyttöön: kuten opettajille, opiskelijoille, elinkeinoelämän ja henkilöstöhallinnon edustajille.

  Artikkeleiden lisäksi lehdessä on haastatteluja, katsauksia, ajankohtaisia uutisia, kirja-arviointeja sekä infoa alan uutuuskirjoista ja tapahtumista.

  Vuoden 2004 aikana lehden sisältöä on kehitelty lisäämällä seuraavia aiheita: kuvauksia toisen asteen ammatillisen koulutuksen käytänteistä, ammattitaidon oppiminen, case-kuvauksia laatupalkinnon saaneista ammatillisista oppilaitoksista sekä yrityksiä että opiskelijoita palvelevia juttuja.


  Ammattikasvatuksen teemanumerot 2005

  Nro 1: Taidon oppiminen (julkaistaan myös englanninkielinen painos 7 €/lehti)

  Nro 2: Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivien satoa
  Nro 3: WorldSkills 2005 –kisan teemat
  Nro 4: Koulutus ja työelämä.


  Ammattikasvatuksen aikakauskirja ilmestyy vuonna 2005 neljä kertaa. Vuosikerran tilaushinta kotimaahan on 20 €, ulkomaille 30 € ja opiskelijoille 14 €. Irtonumeron hinta on 7 €/kpl. Ammattikasvatuksen tutkimusseura OTTU ry:n jäsenet saavat lehden jäsenetuna.


  Tilaamalla Ammattikasvatuksen aikakauskirjan

  - saat uusinta ammattikasvatuksen tutkimustietoa

  - voit osallistua keskusteluun kirjoittajien kanssa

  - saat kehittäviä ideoita lehden katsauksista ja asiantuntijahaastatteluista.  Voit tilata myös lehden vuosikertoja 1999 – 2004, joissa seuraavat teemanumerot:

  1 - 2/1999: Luovat yleiskatsausta ammattikasvatuksen tutkimuksen kenttään
  1/2000: Yleistä ammattikasvatuksen kentältä
  2/2000: Eurooppalainen ammattikasvatus
  3/2000: Koulutus ja työelämä
  4/2000: Opettajakorkeakoulut
  1/2001: Työssäoppiminen
  2/2001: Tulevaisuus
  3/2001: Virtuaalikoulutus
  4/2001: Ohjaus
  1/2002: Yleisteema
  2/2002: Ammattikasvatuksen päivien ympäriltä
  3/2002: Yhteistyö ja verkottuminen
  4/2002: Erityispedagogiikkaa
  1/2003: Yleisteema
  2/2003: Työelämä oppimisympäristönä
  3/2003: Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa
  4/2003: Kansainvälisyys
  1/2004: Osaamisen ja muutoksen johtaminen
  2/2004: Ammatillinen koulutus ja aluekehitys
  3/2004: Laadun arviointi
  4/2004: Ammatillinen opettajuus.


  Hinnat/vuosikerta:

  1999/2 numeroa 5 €

  2000/4 numeroa 13 €
  2001/4 numeroa 17 €
  2002/4 numeroa 20 €
  2003/4 numeroa 20 €
  2004/4 numeroa 20 €


  Tilaukset:

  puh. (09) 1502 441 tai 020 748 9679

  faksi (09) 1502 418
  sähköposti okka-saatio@oaj.fi