Kever 2/2005, ISSN 1796-8283Uutta
VIRSTA-projektilla tilastot tutuiksi
  Tilastojen tarve ammattikorkeakouluissa on kasvanut mm. jatkotutkintojen sekä tutkimus- ja kehitystehtävien lisääntymisen myötä. Opettajien kouluttautumisen kautta osaaminen välittyy myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

  Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa VIRSTA - tilastot osaksi AMK opetusta -projektissa Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus tarjoavat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen henkilöstölle tilastoihin liittyvää täydennyskoulutusta. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helian, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Arcadan - Nylands svenska yrkeshögskolan kanssa toteutettavan projektin tavoitteena on perehdyttää oppilaitosten opetus-, suunnittelu- ja hallinto- sekä tietopalveluhenkilöstöä tilastoihin ja niiden oikeaan käyttöön. VIRSTA-projekti käynnistyi vuonna 2002 ja se jatkuu heinäkuuhun 2006 saakka.

  Projektin aikana järjestetään kaikkiaan yhdeksän koulutustilaisuutta Helian, Stadian ja Arcadan henkilöstölle. Koulutuskokonaisuus käynnistyi kevättalvella 2005: tammikuussa perehdyttiin tilastojen luku- ja käyttötaitoon ja huhtikuussa tilastografiikkaan. Osallistujia eri ammattikorkeakouluista oli yhteensä 103 ja tilaisuuksien palaute oli erittäin myönteistä. Kevään 2005 tulevissa koulutuspäivissä perehdytään vielä mm. tilastotiedonhakuun, tilastotietolähteisiin, kansantalouteen ja indeksien käyttöön. Koulutuskokonaisuus jatkuu syksyllä 2005, jolloin aiheina ovat mm. survey-tutkimus, sosiaali- ja terveystilastot, koulutustilastot, väestötilastot ja yritystilastot. Koulutuspäivien aiheet on valittu kohderyhmälle tehdyn tarvekartoituksen perusteella.

  VIRSTAssa tuotetaan paraikaa myös verkko-oppimateriaalia, joka opastaa tilastojen hyödyntämiseen yritystä perustettaessa. AMK:iden kehittämissuunnitelmissa korostetaan yrittäjyyden ideologian edistämistä kaikilla opetusaloilla. Tuotettava verkko-oppimateriaali tehdään opetustarkoituksiin, jolloin pääpaino tulee olemaan veloituksettomissa palveluissa. AMK:t liikkuvat hyvin käytännönläheisellä tasolla ja tuotettavassa verkko-oppimateriaalissa tilastoja halutaankin esitellä juuri käytännön hyödyllisinä apuvälineinä. Näin ollen pääpaino tulee olemaan käytännönläheisissä esimerkeissä. Tilastoilla on tärkeä rooli muun muassa perusteluna yrityksen rahoituksen saannille. Tuotettava verkko-oppimateriaali tulee olemaan kaikkien ammattikorkeakoulujen veloituksettomassa käytössä Tilastokeskuksen Internet-sivustolla keväällä 2006.

  Lisätietoja:
  http://www.stat.fi/tup/virsta/index.html


  Heli Haapkylä
  VIRSTAn projektipäällikkö
  puh. 1734 3503
  etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
  Taina Naskali
  VIRSTAn koulutussuunnittelija
  puh. 1734 2418
  etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

  Kuva: Pertti Raami

  Tilastokeskuksen erikoistutkija Vesa Kuusela johdattaa kuulijoita tilastografiikan maailmaan