Kever 2/2005, ISSN 1796-8283Uutta
Verkkosivut uudistuvat

    KeVerin tietoverkkopalvelun uudistukset ja grafiikan parantaminen ovat olleet ajankohtaisia jo jonkin aikaa. HAMKin teknisten muutosten myötä joudumme muuttamaan sivustot Lotus Domino -pohjaisista Oracle-portaalipohjaisiksi. KeVer-verkkolehti säilyi Domino-pohjaisena ja se siirtyikin jo vuoden alusta PIRAMKin tekniseen ylläpitoon Kemi-Torniosta ja se ilmestyy uudistuneessa ulkoasussa PIRAMKista jatkossakin.

    Sivustojen on tarkoitus olla valmis KeVer-seminaariin mennessä 12.10. Tekniikaltaan sivujen tiedot siirtyvät tietokantaan, josta erilaisia tietojoukkoja voidaan poimia hakuina. KeVer-sivujen rakentamisen yhteydessä suunnitellaan myös Opinnäytetori, josta korkea-asteen opiskelijat voivat käydä katsomassa ja aiheesta kiinnostuessaan tehdä pienimuotoisia tutkimuksia ammattikorkeakouluista.

    KeVerin portaaliin siirtyminen liittyy koko HAMKin tietoverkkopalvelujen uudistukseen.

    Vanhat sivut toimivat koko ajan. Mervi Frimanille ja Minna Palokselle (etunimi.sukunimi@hamk.fi) voi lähettää ideoita, mitä toimintoja pitäisi olla ja muitakin kaikenlaisia parannusehdotuksia.