Kever 2/2005, ISSN 1796-8283Kirjat
KeVer-julkaisu 2006


Mervi Friman


  KeVerin julkaisutoiminta on ollut vilkasta ja toivottavasti sellaisena jatkuukin. Ammattikorkeakoulupedagogiikka (toim. Hannu Kotila) ilmestyi 2003. Viime joulukuussa ilmestyi metodologiaa käsittelevä kirja Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu (toim. Hannu Kotila & Arto Mutanen). Molemmat julkaisut ovat saaneet alkunsa ko. teemaryhmien innostuksesta ja aloitteesta. Kirjojen lopulliset artikkelien kirjoittajat ovat niin teemaryhmistä kuin muistakin Kever-ryhmistä. Kever-jäsenyys ei ole ollut rajoitteena. Yksi julkaisujen rikkaus on se, että kirjoittajia on myös amk-kentän ulkopuolelta.

  Tällä hetkellä on työn alla kirjoittamista koskeva julkaisu Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa, jonka toimittajia ovat Pirjo Lambert ja Liisa Vanhanen-Nuutinen. Julkaisun juuret johtavat niin toiminnanteorialähtöisen työelämätutkimuksen ryhmään kuin Projektista julkaisuksi –kirjoittamisen opintojaksolle.

  Näiden Editan kustantamien kirjojen ohella on filosofia-ryhmä tuottanut Ammattikorkekaouluetiikka-nimisen julkaisun Opetusministeriön julkaisusarjaan (2004:30). Etiikka johti kuin itsestään estetiikkaan - tehdään paitsi hyvin myös kauniisti. Ammatit ja estetiikka –artikkelikokoelma on nyt työn alla ja ilmestynee vielä tämän vuoden puolella.

  Entä mihin johtaa pedagogiikan, metodologian ja kirjoittamisen viitoittama tie? Jälkeenpäin metodologiakirjaa lukiessani olen ajatellut, että kirjoittamisen teema nousi esiin jossain muodossaan lähes jokaisesta artikkelista. Varmasti pedagogiikkakirja oli puolestaan generoimassa metodologista keskustelua. Löytyykö aiemmista julkaisuista luontevasti teema vuoden 2006 kirjalle? Mikä se olisi? Kuka olisi toimittaja, ketkä kirjoittajia? Teemmekö edelleen artikkelijulkaisun?

  Toivon, että aiheesta käydään teemaryhmien kesken sähköpostikeskustelua ja/tai että lähetätte ehdotuksia os. kever@hamk.fi 30.6. mennessä. Koostan ehdotukset ja lähetän kaikille ryhmille tiedoksi viimeistään alkusyksyllä.


  Mervi Friman, projektipäällikkö