Kever 2/2005, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Organisaatiot ja johtaminen –ryhmän ja Koulutusjärjestelmä-ryhmän yhteistapaaminen

  Aika: tiistai 8.3.2005 klo 10.15 - 14.00
  Paikka: Humanistinen amk, Annankatu 12, Helsinki


  Läsnä:
  pj Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  sihteeri Taru Kiuru Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  Eeva-Liisa Antikainen Humanistinen ammattikorkeakoulu
  Mika Saranpää Helia
  Päivi Sutinen Stadia
  Ulla Weijo Lahden ammattikorkeakoulu
  Juha-Pekka Liljander Lahden ammattikorkeakoulu
  Vuokko Kohtamäki Tampereen yliopisto
  Kirsti Koskensilta Hämeen ammattikorkeakoulu
  Minna Palos Hämeen ammattikorkeakoulu
  Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Lahden ammattikorkeakoulu
  Jouni Hautala Turun ammattikorkeakoulu
  Maisa Huuhka EVTEK ammattikorkeakoulu
  Hannele Salminen Opetusministeriö
  Mervi Friman Hämeen ammattikorkeakoulu  Keskustelun alustajina:

  • Rehtori Eeva-Liisa Antikainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu

   Aihe: Henkilöstön kasvun mahdollistaminen esimiestyön haasteena: tapaustutkimus ammattikorkeakoulussa.

  • Vararehtori, Muotoiluinstituutin johtaja Maisa Huuhka, EVTEK

   Aihe: Uudet johtamisparadigmat luovassa organisaatiossa.


  1. Kuultiin erinomaiset alustukset aiheista ja käytiin vilkasta keskustelua.

   Eeva-Liisa Antikaisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jatkuvan kehittymisen, muutoksen ja oppimisen vaateissa toimivan amk:n johtamisjärjestelmän ja henkilöstön toiminnan välisiä yhteyksiä. Tulokset perustuvat henkilöstön kokemuksiin, jotka kerättiin kyselytutkimuksen ja teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin uusi Uudistava ja vuorovaikutteinen johtaminen –malli.

   Maisa Huuhkan tutkimuksessa tarkastellaan uusia johtamisparadigmoja luovissa organisaatioissa. Tutkimuksessa käsitellään mm. newtonilaista johtajuutta ja kvanttijohtajuutta. Tutkimuksen tuloksina esitellään hyvän johtajuuden ominaisuuksia luovassa organisaatiossa. Johtaminen voi olla jopa lähellä pedagogista rakkautta.

   Materiaalia alustuksista voi pyytää alustajilta itseltään.


  2. Muut esille olleet asiat

   Tulevia tapahtumia ovat mm.

   • Ammattikorkeakoulupäivät 10.-11.5.2005 Lappeenrannassa

   • Metodologia-seminaari 25.-26.5.2005 Helian Oulunkyän toimispisteessä Helsingissä.


   Keskusteltiin ilmestyvän KeVer-lehden toimituksesta. Materiaalit (tiivistelmät ja artikkelit) kannattaa pyytää hyvissä ajoin. Yhteen lehteen sopiva määrä on 4-8 artikkelia ja artikkelin pituudeksi 3-10 sivua. Lehti toimitetaan jatkossa PIRAMKissa.

   Lehti 4/2005 toimittaa Organisaatiot ja johtaminen –ryhmä.