Kever 4/2005, ISSN 1796-8283Uutta
Hankkeesta julkaisuksi

  Kirjoittaminen ammattikorkeakoulujen ja työelämän kehityshankkeissa (2005)
  toim. Liisa Vanhanen-Nuutinen & Pirjo Lambert


  Ammattikorkeakoulutus rakentuu yhä enemmän käytännönläheiseksi tutkimus- ja kehityshankkeiksi, joissa työelämän organisaatiot ovat opettajien ja opiskeljoiden keskeisiä oppimis- ja kehittämisprojekteja.

  Nämä yhteistyöhankkeet asettavat aivan erityisiä vaatimuksia kirjoittamiselle. Tässä teoksessa pohditaan keinoja, joilla kehityshankkeiden ideat ja tulokset voitaisiin saattaa kirjalliseen muotoon niin, että ne hyödyttävät kaikkia projektiin osallistuneita tahoja, eri yhteisöjen toimijoita ja opiskelijoita. Teos on syntynyt ammattikorkeakouluopettajille järjestettyjen Projektista julkaisuksi –kurssien herättämien ajatusten pohjalta Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkosto KeVerin myötävaikutuksella.

  ISBN 951-37-4446-9
  292 sivua, hinta 29 euroa

  Paljousalennukset:
  tilattaessa 5-14 kpl: à-hinta 25 euroa
  tilattaessa vähintään 15 kpl: à-hinta 22 euroa
  +toimitusmaksu


  Tilaukset
  Edita, asíakaspalvelu
  Sähköpostitse: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
  faksilla: 020 450 2380
  puhelimitse: 020 450 05
  verkkokirjakauppa: www.edita.fi/netmarket