Kever 4/2005, ISSN 1796-8283Uutta
Taidon tieto

  Synopsis

  Perinteisesti tieto-opissa on keskitytty tarkastelemaan erityisesti propositionaalista eli lausein ilmaistavissa olevaa tietoa. Tällöin keskeisenä tarkoituksena on ollut löytää tyydyttävä, tai jopa oikea, määritelmä tiedolle. Lähtökohtana tarkasteluissa on ollut ns. klassinen tiedon määritelmä hyvin perusteltuna totena uskomuksena. Tiedon hankintaan liittyvät dynaamiset ja praktiset aspektit ovat tulleet voimallisesti mukaan tieto-opin problematiikkaan.

  Taidollisuus ja siihen liittyvä tiedollisuus avaa kuitenkin toisen, laajemman näkökulman. Tämä on jäänyt sivuun tutkimuksen valtavirrasta. Esimerkiksi Oiva Ketonen kuvaa esseessään Soittaminen tarkoittavana toimintana 1980 aidan seipään tekemistä kirveellä. Hän kuvaa yksityiskohtaisesti, miten tekijä saa palautetta suoraan työstämästään kohteesta. Tällainen tieto on osin muunnettavissa propositionaaliseksi, mutta tästä huolimatta tekijän kannalta olennainen tieto on ei-propositionaalista. Asiantuntijakoulutuksessa on olennaista ottaa tarkastelun kohteeksi juuri tällainen ei-propositionaalista tieto ja siitä generoituva taidollisuus.

  Taidon tieto -hanke on KeVer-verkoston koordinoima hanke. Siinä on mukana Keverin metodologian ja filoteknian ryhmät. Hankkeessa on tarkoitus tuoda esiin edellä kuvattua taidon tiedon mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen liittyy kaksi tapaamista: Ensimmäinen tapaaminen on viikolla 7 (13.-17.2.06) Lahdessa. Tällöin on tarkoituksena keskustella yksityiskohtaisemmin hankkeen teeman sisällöistä. Tilaisuudessa on 4 kutsuttua alustusta (10 min/alustus). Näiden alustusten pohjalta käydään keskustelua. Toinen tapaaminen on perinteinen 5. metodologiaseminaari Hämeenlinnassa toukokuussa 2006. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

  Hankkeen ideana on tuoda esiin taidon tieto -mahdollisuuksia. Hankkeen toisessa vaiheessa olisi tarkoitus jatkaa tekemällä ensimmäisen vaiheen aikana tehdyn työn pohjalta loppuvuodesta julkaisu, jossa olisi mahdollista syventää kevään aikana tehtyä työtä sekä laajentaa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrää.


  Lisätiedot Arto Mutanen etunimi.sukunimi@lamk.fi ja Matti Vesa Volanen etunimi.sukunimi@ktl.jyu.fi