Kever 4/2005, ISSN 1796-8283Kirjat
Haastajana verkko-opetus ja -opiskelu


Tiia Laakso


  Verkko-opetus ja -opiskelu ovat osa nykyaikaa. Verkkoympäristön toimintatavat oppimalla on mahdollisuus hyödyntää verkkoa tulevaisuuden koulutuksessa mahdollisimman motivoivasti. Turun AMK:n raportteja-sarjassa ilmestynyt Arja Tulosen ja Antonella Stortin kirjoittama Onnistunut verkko-opetus – tietoa, taitoa vai tuuria -julkaisu antaa käytännön esimerkin tasolta yhden lähestymistavan aiheeseen.

  Julkaisu on syntynyt osana Verkko-opetusta ja kulttuuria -kehittämishanketta. Teoksessa käsiteltävä käytännön case toteutettiin täydennyskoulutuksena virolaisille taide- ja kulttuurialan opettajille, vaikka alalla ei ollutkaan paljon kokemusta verkko-opetuksesta. Yhteistyöoppilaitosten opettajille räätälöitiin 22,5 opintopisteen laajuinen Arts Management -koulutus, joka toteutettiin osittain verkossa vuosina 2004–2005.

  Käytännöstä edetään tarkastelemaan teoreettisemmin verkko-opetukseen ja -opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi kirjassa pyritään hahmottelemaan mallia, jota voitaisiin käyttää verkko-opetuksen suunnittelun apuna. Julkaisu soveltuu sekä verkko-opetuksen järjestämistä suunnitteleville että siihen osallistuville. Opittavaa on molemmilla, sanovat kirjoittajat. Matkan varrella törmätään monenlaisiin ongelmiin ja kysymyksiin.

  Projekti toteutettiin Interreg III A / EAKR -ohjelmasta saadulla tuella. Kirjoittajat toivovat, että kirjassa esitellystä verkko-opetuksen arjesta ja mallista olisi apua verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Siinä kun tarvitaan ”tietoa, taitoa ja tuuria!”

  Kirjoittajat toimivat opettajina Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa. Molempien kirjoittajien aikaisemmat kokemukset opetuksen, tuotannon koulutuksen sekä kansainvälisten hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen saralla ovat antaneet vankan pohjan Verkko-opetusta ja kulttuuria -hankkeen toteuttamiselle.

  Storti, Antonella & Tulonen, Arja (2005) Onnistunut verkko-opetus – tietoa, taitoa vai tuuria? Turun ammattikorkeakoulun raportteja 31.


  Julkaisun myynti:

  Turun ammattikorkeakoulu
  Tutkimus- ja kehityskeskus / julkaisutoiminta
  Sepänkatu 3
  20700 TURKU
  puh: 0105535810
  julkaisumyynti@turkuamk.fi

  hinta: 24 euroa

  Teosta myydään myös sähköisessä muodossa kirjakauppa Ellibs.comissa.


  Tiia Laakso, FM/assistentti, Turun AMK, T&K-keskus, Julkaisutoiminta, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi