Kever 1/2006, ISSN 1796-8283Uutta
Korkeakouluhallinto ja johtaminen – opintokokonaisuus 40 op

  Koulutukseen hakeminen

  Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa jatkuu lukuvuonna 2006-2007 korkeakouluhallinnon ja johtamisen (KOHA) opintokokonaisuuden (40 op) opetus. KOHA- opintokokonaisuus kuuluu johtamistieteiden laitoksen opetusohjelmaan. Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuuden tavoitteena on auttaa ymmärtämään korkeakouluhallinnon ja korkeakoulujen johtamisen teoriaperustaa, teorioiden ja käytännön hallintotyön yhteyksiä sekä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asemaa ja ominaisluonnetta kansainvälisessä ja erityisesti eurooppalaisessa viitekehyksessä.

  Opintokokonaisuuteen tai sen yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa erilaisen opinnollisen taustan omaavia opiskelijoita. Hakumenettely kaikille opiskelijaryhmille tapahtuu samalla hakulomakkeella 31.3.2006 mennessä. JOO-opiskelijoiden hakuaika päättyy kuitenkin 2.5.2006. Opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille (KOHA1-KOHA7) voidaan ottaa noin 35 opiskelijaa.


  1. Tampereen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijat

  Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuutta ja siihen kuuluvia opintojaksoja ns. vapaan sivuaineoikeuden rajoissa. Opintokokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi sellaiseen tutkintorakenteeseen, johon kuuluvalla aineyhdistelmällä tavoitellaan kelpoisuuden hankkimista erilaisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinnollisiin, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Esimerkiksi taloudellisiin, hallinnollisiin tai viestintä- tai kulttuuriopintoihin painottuvien tutkintojen aineyhdistelmässä tällä opintokokonaisuudella voi olla uranvalinnan kannalta merkitystä antamalla erityistietoa korkeakoulujen hallintotyöhön suuntautumiselle. Koska opintokokonaisuuden opiskelijamäärä on rajattu, vaaditaan opintojaksoille ennakkoilmoittautuminen, joka on tehtävä 31.3.2005 mennessä. Ilmoittautumisessa käytetään hakulomaketta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kursseille voidaan ottaa, määräytyy järjestys tiedekunnan ns. jonolain mukaan.


  2. Vierailevat opiskelijat (JOO-sopimus)

  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat voivat hakea Tampereen yliopistoon ns. vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta suorittaakseen KOHA -opintokokonaisuuden tai yhden tai useamman yksittäisen opintojakson. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia, mutta JOO-sopimuksen solmineet yliopistot maksavat opinnoista suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Hakijan onkin syytä muistaa ajoissa hankkia hakemukseensa oman kotiyliopistonsa puolto. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote. Lomakkeita voi tilata sähköpostitse Tea Jansson, etunimi.sukunimi@uta.fi tai puhelimitse virka-aikana numerosta (03) 3551 6826.

  Hakulomake toimitetaan Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnalle 2.5.2006 mennessä.


  3. Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa maisterin tutkinnon suorittaneet

  Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea täydennysopintoihin tiedekunnan oppiaineisiin. Opinto-oikeutta voidaan hakea myös korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuuteen. Hakemus on jätettävä 31.3.2006 mennessä kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnalle.


  4. Ammatillista täydennyskoulutusta hakevat (ja ylimääräiset opiskelijat)

  Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus voi toimia ammatillisen täydennyskoulutusohjelman tyyppisenä etenkin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstölle. Täydennyskoulutustavoitteisesti opiskeleville pyritään antamaan välineitä oman työn ja oman työyhteisön kehittämiseen, henkilökohtaisen näkökulman laajentamiseen ja urakehityksen tukemiseen.

  Opinnot ovat maksullisia ja maksujen suuruuden osalta noudatetaan henkilön itse maksaessa opintomaksunsa ylimääräisten opiskelijoiden maksuja (75 euroa/opintojakso lukuvuonna 2006-2007). Mikäli työnantaja tai vastaava maksaa opintomaksut, noudatetaan JOO-sopimuksen mukaista hinnoittelua (50 euroa/opintopiste). Täydennyskoulutustavoitteisesti opiskelemaan pyrkivien on myös jätettävä hakemuksensa 31.3.2006 mennessä.


  Hyväksymisestä ilmoittaminen

  Hakeneille ilmoitetaan valinnan tuloksesta toukokuun 2006 aikana.


  Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot (40 op)

  Opintokokonaisuus koostuu seitsemästä jaksosta, joista kuusi suoritettuaan opiskelija saa kokonaismerkinnän. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös erillisinä tähtäämättä koko opintokokonaisuuden suorittamiseen. Opintojaksot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja opetus järjestetään periodiopetuksena.


  KOHA1 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena (4 op).
  Opetuksen ajoitus: luennot (15 h) 14-15.9.2006

  KOHA2 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus (8 op).
  Opetuksen ajoitus: luennot (15 h) 5-6.10.2006 ja seminaari (6 h) 3.11.2006

  KOHA3 Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen (8 op).
  Opetuksen ajoitus: luennot (12 h) 23-24.11.2006 ja seminaari (6 h) 15.12.2006

  KOHA4 Korkeakoulujen rahoitus ja talous (6 op).
  Opetuksen ajoitus: luennot (12 h) 15-16.2.2007 ja seminaari (6 h) 16.3.2007

  KOHA5 Laatu ja arviointi (6 op).
  Opetuksen ajoitus: luennot (12 h)12-13.4.2007 ja seminaari (6 h) 11.5.2007

  KOHA6 Korkeakouluhallinnon juridiikka (6 op).
  Opetuksen ajoitus: luennot (20 h) 17-19.1.2007

  KOHA7 Comparative Higher Education (6 op)
  Opetuksen ajoitus: klk 2007  Huom! KOHA 6 ja KOHA 7 ovat vaihtoehtoisia kursseja opintokokonaisuutta suorittaville.


  Lisätiedot

  Lisätietoja KOHA -opinnoista on saatavissa tutkimusjohtaja Timo Aarrevaaralta (puh. 03-3551 7559, etunimi.sukunimi@uta.fi) tai suunnittelija Tea Janssonilta (puh. 03-3551 6826, etunimi.sukunimi@uta.fi). Tietoa KOHA -opinnoista löydät myös sivuiltamme http://www.uta.fi/finhert.