Kever 1/2006, ISSN 1796-8283Uutta
Kiitos refereelukijoille!

  Vuoden 2005 aikana KeVer-verkkolehdessä on julkaistu viisi referee-artikkelia. Kuhunkin artikkeliin on pyydetty asiantuntijalausuntoja. Artikkelien arvioitsijoina ovat toimineet;

  ThT, Projektipäällikkö Maisa Toljamo, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
  KT, Pääsuunnittelija Anu Räisänen, Jyväskylän yliopisto
  KTT, Yliopettaja Minna Söderqvist, Helia
  KT Dosentti, yliopettaja Jaakko Helander, Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  KT Yliopettaja Elina Ora-Hyytiäinen, Laurea
  KT Erikoistutkija Jani Ursin, Jyväskylän yliopisto
  KTL Tutkimusassistentti Anne Äyväri, Helsingin kauppakorkeakoulu
  Tht, lehtori Pirjo Havukainen, Laurea
  KT tutkimusjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu


  Kiitos refereelukijoille!

  Tarvitsemme refereelukijoita jatkossakin KeVer-verkkolehteen eli pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Minna Palokseen etunimi.sukunimi@hamk.fi, mikäli olet kiinnostunut.