Kever 1/2006, ISSN 1796-8283Uutta
Taidon tieto –hanke

    KeVer-verkoston filosofiaryhmä ja metodologian tutkimusryhmä organisoivat keväällä 2006 taidon tieto –hankkeen (kts. KeVer-verkkolehti; www.kever.hamk.fi).

    Taidollisuus ja siihen liittyvä tiedollisuus eivät ole olleet perinteisessä tieto-opissa mitenkään keskeisessä asemassa. Kuitenkin tämä tematiikka ansaitsee tulla systemaattisen käsittelyn kohteeksi. Tällainen tutkimus on sekä itsessään tärkeää että sovellutuksiltaan merkittävä, esimerkiksi koulutusjärjestelmämme kannalta.

    Tapaamisen tarkoituksena on keskustella taidon tiedon tematiikkaan liittyvästä kysymyksen asettelusta. Keskustelua pohjustaa lyhyet (noin 10 min) alustukset. Alustajat tuovat esiin tiettyjä teeman kannalta keskeisiä kysymyksen asetteluja. Alustajat eivät edusta mitään tiettyä koulukuntaa tai näkemystä teemasta. Tarkoituksena on saada monipuolinen kuva tematiikkaan liittyvästä problematiikasta ja päästä keskustelussa tuomaan esiin erilaisia näkökulmia sekä näiden välisiä yhteyksiä ja eroja. Alustajina toimivat: Sami Pihlström (Tampereen yliopisto), Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto), Juha Himanka (Helsingin yliopisto), Matti Vesa Volanen (KeVer filosofiaryhmä) ja Arto Mutanen (KeVer metodologiaryhmä).

    Hankkeen toinen tapaaminen on Hämeenlinnassa järjestettävä 5. metodologiaseminaari. Seminaarin ajankohta on joko 7.6.2006 Hämeenlinnassa.