Kever 1/2006, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
KeVer AMK-KEHITTÄJÄVERKOSTO: Organisaatiot ja johtaminen –ryhmän ja Koulutusjärjestelmä-ryhmän yhteistapaaminen

  Aika: tiistai 8.3.2005 klo 10.15 - 14.00
  Paikka: Humanistinen amk, Annankatu 12, Helsinki
  Läsnä:

  pj Tapio Varmola
  sihteeri Taru Kiuru
  Eeva-Liisa Antikainen
  Mika Saranpää
  Päivi Sutinen
  Ulla Weijo
  Juha-Pekka Liljander
  Vuokko Kohtamäki
  Kirsti Koskensilta
  Minna Palos
  Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
  Jouni Hautala
  Maisa Huuhka
  Hannele Salminen
  Mervi Friman

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  Humanistinen ammattikorkeakoulu
  Helia
  Stadia
  Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulu
  Tampereen yliopisto
  Hämeen ammattikorkeakoulu
  Hämeen ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulu
  Turun ammattikorkeakoulu
  EVTEK ammattikorkeakoulu
  Korkeakoulujen arviointineuvosto
  Hämeen ammattikorkeakoulu  Keskustelun alustajina:

  Rehtori Eeva-Liisa Antikainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  Aihe: Henkilöstön kasvun mahdollistaminen esimiestyön haasteena: tapaustutkimus ammattikorkeakoulussa.


  Vararehtori, Muotoiluinstituutin johtaja Maisa Huuhka, EVTEK
  Aihe: Uudet johtamisparadigmat luovassa organisaatiossa.  1. Kuultiin erinomaiset alustukset aiheista ja käytiin vilkasta keskustelua.


  Eeva-Liisa Antikaisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jatkuvan kehittymisen, muutoksen ja oppimisen vaateissa toimivan amk:n johtamisjärjestelmän ja henkilöstön toiminnan välisiä yhteyksiä. Tulokset perustuvat henkilöstön kokemuksiin, jotka kerättiin kyselytutkimuksen ja teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin uusi Uudistava ja vuorovaikutteinen johtaminen –malli.

  Maisa Huuhkan tutkimuksessa tarkastellaan uusia johtamisparadigmoja luovissa organisaatioissa. Tutkimuksessa käsitellään mm. newtonilaista johtajuutta ja kvanttijohtajuutta. Tutkimuksen tuloksina esitellään hyvän johtajuuden ominaisuuksia luovassa organisaatiossa. Johtaminen voi olla jopa lähellä pedagogista rakkautta.

  Materiaalia alustuksista voi pyytää alustajilta itseltään.


  2. Muut esille olleet asiat


  Tulevia tapahtumia ovat mm.
  - Ammattikorkeakoulupäivät 10.-11.5.2005 Lappeenrannassa
  - Metodologia-seminaari 25.-26.5.2005 Helian Oulunkyän toimipisteessä Helsingissä.

  Keskusteltiin ilmestyvän KeVer-lehden toimituksesta. Materiaalit (tiivistelmät ja artikkelit) kannattaa pyytää hyvissä ajoin. Yhteen lehteen sopiva määrä on 4-8 artikkelia ja artikkelin pituudeksi 3-10 sivua. Lehti toimitetaan jatkossa PIRAMKissa.

  Lehti 4/2005 toimittaa Organisaatiot ja johtaminen –ryhmä.