Kever 1/2006, ISSN 1796-8283Uutta
Julkaisut

  Saimme Editasta KeVer-julkaisujen myyntilukuja:

  Ammattikorkeakoulupedagogiikka n. 1600 kpl
  Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu lähes 1000 kpl
  Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulujen ja työelämän kehityshankkeissa. yli 600 kpl
  Ammattikorkeakouluetiikkaa on myyty n. 1000 kpl.

  Julkaisutyömme näyttää saavuttavan lukijoita ja se on hyvä tapa tuoda esiin verkostotoimintamme tuloksia.