Kever 2/2006, ISSN 1796-8283Kirjat
Ammattien kutsu – ammattikorkeakoulut ja estiikka (2006)

Ammattien kutsu – ammattikorkeakoulut ja estiikka (2006) toim. Volanen M.V., Friman M., Lampinen O. & Nummela P. Opetusministeriön julkaisuja.


Kirja käsittelee monipuolisesti ja ainutlaatuisesti estetiikan luonnetta asiantuntijatyössä sekä kuinka ammattikorkeakoulutuksessa ”kauniisti tekeminen” on huomioitu. Tarkastelu aloitetaan ammattikorkeakoulujen tehtävästä ja esteettisen opetuksen asemasta viime vuosina. Johtopäätös on, että kysymys kauniista - kuten myös todesta ja hyvästä - vaatii vielä paljon työstämistä ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimustyössä. Sitten avataan muutaman esimerkin valossa estetiikan ja työn välistä suhdetta: miten esteettinen ja kulttuurinen asettuu osaksi tuottamisen prosessia. Kysymys ympäristöestetiikasta asetetaan myös.

Seuraava askel on selvitellä, mitä esteettinen osaaminen on: onko se opittavissa ja miten, miten aistimaan opitaan, missä on esteettisen pinta ja syvyys ammattityössä ja kansalaisen arjessa. Lopuksi laajennetaan tarkasteluhorisonttia vieläkin avarammaksi: teoksessa keskustellaan kauneuden taidosta, ihmetellään mitä silloin on tapahtunut kun voimme työrupeaman jälkeen sanoa: tämähän meni kauniisti! Teoksessa tuodaan ennakkoluulottomalla tavalla modernin käsityöläisyyden, asiantuntijuuden, työn sisään kaikki perinteisen käsityön peruselementit: tosi, hyvä ja kaunis.