Kever 3/2006, ISSN 1796-8283Terveisiä projektipäälliköltä
Terveisiä projektipäälliköltä

  KeVer-verkkolehti on puolentoista vuoden ajan ilmestynyt teemanumeroina. Teemat ovat määrittyneet KeVer-tutkijaryhmien mukaisesti ja vierailevana päätoimittajana on ollut ryhmän vetäjä. Teemanumerot ovat saaneet hyvää palautetta ja niiden kokoaminen on osoittautunut ryhmiä kiinnostavaksi ja kiinteyttäväksi toimintatavaksi. Näyttää siltä, että teemanumero käytäntöä on syytä jatkaa eritoten kun toimittamiseen tuntuu riittävän kiinnostusta.

  Tällä kertaa lehteä ei ole koonnut teemaryhmä, vaan joukko itäsuomalaisia KeVer-toimijoita. Vierailevina päätoimittajina ovat olleet yliopettaja Liisa Westman ja yliopettaja Erja Moore Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Lehden artikkelit tarjoavat monipuolisen näkymän Itä-Suomen ammattikorkeakoulutyöhön. Niin musiikki kuin senioritkin ovat olleet amk-toiminnan kohteina. Työelämän ja koulutuksen yhteyttä tarkastellaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun pitkäaikaisen rehtorin Pentti Maljojoen pääkirjoituksessa samoin kuin sosiaalipäivystyshankkeen kautta. Sukupuolisensitiivisyys ei ole aiemmin ollut esillä KeVer-verkkolehdessä, mutta nyt tarjoutuu tilaisuus tutustua ilmiöön kansalaistoiminnan viitekehyksessä. Referee-artikkelit käsittelevät t&k-toimintaa sekä opettajan työn että projektitoiminnan perspektiiveistä.

  Kiitos päätoimittajille ja kaikille kirjoittajille mielenkiintoisesta lehdestä.

  Jatkossakin on luvassa teemanumeroita, mutta nykyiseen tapaan siten, että muitakin artikkeleita sopii mukaan. Teema ei rajaa pois ajankohtaisia aiheita ja samoin referee-artikkelit ilmestyvät tarjonnan mukaan. Kirjaesittelyt ja –arvioinnit ovat myös jatkuvasti tervetulleita.

  Seuraava, joulukuussa ilmestyvä lehti (4/06, dl 15.11.), on pedagogiikka-ryhmän kokoama. Vierailevana päätoimittajana on ryhmän vetäjä Hannu Kotila (etunimi.sukunimi@helia.fi). Häneen voivat ottaa yhteyttä halukkaan kirjoittajat. Ensi vuoden ensimmäinen lehti (helmikuu, dl 15.1.) teemoittuu opettajan työhön, erityisesti opetuksen ja t&k-työn suhteeseen. Vierailevana päätoimittajana on Jyrki Konkka (etunimi.sukunimi@stadia.fi). Molempien lehtien alustavia suunnitelmia esitellään Oulun seminaarissa.

  Jos sinulla on ehdotuksia teemanumeroista tai muita lehteä koskevia ideoita, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai toimituskunnan jäseniin Päivi Tynjälään (etunimi.sukunimi@ktl.jyu.fi) tai Juha-Pekka Liljanderiin (etunimi.sukunimi@ stadia.fi). Lehden toimitussihteeritehtävistä vastaa KeVerin projektisuunnittelija Minna Palos ja teknisestä toteutuksesta
   Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta.


  Hyviä lukuhetkiä toivottaen
  Mervi Friman