Kever 4/2006, ISSN 1796-8283Uutta
6. metodologiaseminaari

    KeVer on ollut keskeinen toimija ammattikorkeakoulututkimuksen piirissä. Toiminnassa on ollut esillä niin konkreettinen spesifi tutkimustoiminta kuin myös ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimus. Ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimus on jäsentynyt pitkälle metodologia- ja filosofiaryhmän ympärille. Toiminnassa on kaiken aikaa pyritty aktiivisesti murtamaan erilaisia raja-aitoja – hallinnollisia ja tieteenalakohtaisia. Näin on pystytty toteuttamaan useita poikki- ja monitieteellisiä hankkeita.

    Metodologiaryhmän ympärillä on tässä tarkoituksessa toteutettu vuosittainen seminaaritapahtuma – metodologiaseminaari. Metodologiaseminaari on keskittynyt tiettyyn ammattikorkeakoulututkimuksen näkökulmasta keskeiseen teemaan, jonka ympärillä on seminaarityöskentely on keskittynyt. Jo noin vuoden ajan on metodologiaryhmän piirissä pohdittu t&k-toiminnan ja opetuksen välistä keskinäissuhdetta. Tähän teemaan tulee keskittymään Jyrki Konkan (Stadia) toimittama KeVer-verkkolehti 1/07. Tätä teemaa KeVerin piirissä tullaan jatkotyöstämään 6. metodologiaseminaarissa.

    6: metodologiaseminaari järjestetään Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 29.5.2007. Seminaarista tullaan tiedottamaan tarkemmin KeVerin verkkosivuilla (www.kever.hamk.fi) sekä KeVerin s-postijakelussa. Perinteiseen tapaan seminaari on avoin ja laaja-alaista yhteistyötä hakeva tutkimuksellinen tilaisuus. Tänä vuonna metodologiaseminaarissa KeVer tekee yhteistyötä Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima AMKtutka-hankkeen kanssa. Tämä yhteistyö on osa laajempaa KeVerin ja AMKtutkahankkeen välistä yhteistyötä.