Kever 4/2006, ISSN 1796-8283Uutta
Korkeakouluopiskelija yhteiskunnallisena toimijana

    Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA, www.kka.fi) toteuttaa parastaikaa yhteistyössä korkeakoulujen (tiede-, taide- ja ammattikorkeakoulut) ja niiden opiskelijayhdistysten kanssa valtakunnallista arviointia teemalla ”Korkeakouluopiskelija yhteiskunnallisena toimijana”. Arviointi liittyy hallituksen ns. kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten aktiivisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Käynnissä olevan arvioinnin tarkoituksena on selvittää miten opiskelijat vaikuttavat yhteiskunnassa niin opiskelijoina, alueellisina toimijoina kuin erilaisissa järjestöissäkin.

    Arviointi toteutetaan korkeakoulujen välisenä vertaisarviointina eli benchmarkkauksena. Benchmarkkauksessa tarkastellaan opiskelijoiden toimimista ammattikorkeakoulujen sisällä esim. hallinnollisessa päätöksenteossa ja koulutuksen suunnittelussa. Toinen näkökulma on järjestötoiminnassa, joka kattaa sekä ammatillisen että kansalaistoiminnan. Kolmas näkökulma on työelämäyhteistyö, joka kattaa yhteistyöprojektit ja kehittämistoimet, jotka usein ilmenevät opinnäytetöinä. Kansainvälisyys eri muodoissaan on neljäntenä tarkastelukohteena.

    Loppuraportti koostuu korkeakoulujen benchmarkkauksen tuloksista ja se valmistuu keväällä 2007. Lisää arvioinnista http://www.kka.fi/projektit.lasso?id=989.