Kever 4/2006, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Pääkirjoitus


Hannu Kotila
Irja Leppisaari  Keverin pedagogiikkaryhmä on iältään yhtä vanha kuin Kever itse. Jo ensimmäisessä tapaamisessa 21.8. 2002 nousi keskustelussa esille ammattikorkeakoulupedagogiikan kysymysten käsittely myös kirjahankkeen muodossa. Vuonna 2003 julkaistu teos Ammattikorkeakoulupedagogiikka, Ajankohtaisia puheenvuoroja ohjasi ammattikorkeakoulujen pedagogisen kehittämisen sisältöjä. Nyt kun muutama vuosi on kulunut, on jälleen syytä pohtia pedagogisen kehittämistoimintamme uudistumisen suuntia.

  Vuoden 2002 jälkeen verkkopedagogiikka on lisännyt painoarvoaan ja keskustelu pedagogisen kehittämistyön ja verkkopedagogiikan kehittämisen välillä on hakenut uomiaan. Toisaalta tänä korkeakoulujärjestelmän muutoksen aikana on keskusteltu myös siitä, johtaa ns. yksikkörakenteen tiivistäminen tosiasiallisesti parempiin pedagogisiin ratkaisuihin vai olemmeko vain lumoutuneet suurten yksiköiden autuaallisuudesta. Suuri koulutusyksikkö ei välttämättä ole tehokas eikä tasokas, ja pienikin voi olla tasokas ja kohtuullisen tehokas.


  Jatkossa pedagogiikkaryhmän toiminta tulee uudistumaan. Ryhmän toiseksi vetäjäksi on lupautunut verkkopedagogiikan yliopettaja Irja Leppisaari Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Hänen kanssaan olemme ideoineet ensi vuodelle uusia keskusteluteemoja. Yksi niistä on autenttisuus. Sen voinee nimetä ammattikorkeakoulun opetustehtävän toteuttamisen ydinasiaksi, puhuttiinpa sitten pedagogisista tai verkkopedagogisista ratkaisuista. Jatkossa on myös syytä miettiä tutkimushankeyhteistyön kehittelyä.


  Käsillä tai paremminkin esillä oleva pedagogiikka-aiheinen teemanumero sivuaa mm.

   • oppilaitoksen,
   • opettajuuden,
   • ohjauksen,
   • pedagogisten ideoiden (esim. PBL, mentorointi),
   • kirjoittamisen
   • ja aluekehitystyön kysymyksiä ja tarjoaa näin ajankohtaisia näkökulmia alueen peruskysymyksiin.


  Hannu Kotila,
  Irja Leppisaari,