Kever 4/2006, ISSN 1796-8283Uutta
Kiitos referee-lukijoille!

  Vuoden 2006 aikana Kever-verkkolehdessä on julkaistu neljä referee-artikkelia. Kuhunkin artikkeliin on pyydetty asiantuntijalausuntoja. Artikkelien arvioitsijoina ovat toimineet;

  KT, dosentti, yliopettaja Seppo Helakorpi, Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  YTT, tutkimuspäällikkö, dosentti Sakari Kainulainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
  TkT, K&T-keskuksen johtaja Anne Kleemola, Hämeen ammattikorkeakoulu
  KT, opettajankoulutuspäällikkö Jukka Lerkkanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  TtT, tutkimuspäällikkö Vuokko Lohiniva, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
  FT, tutkimusyliopettaja Jorma Saarinen, Hämeen ammattikorkeakoulu
  KT, tutkija Raimo Vuorinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos


  Kiitos referee-lukijoille!

  Tarvitsemme referee-lukijoita jatkossakin Kever-verkkolehteen eli pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Minna Palokseen etunimi.sukunimi@hamk.fi, mikäli olet kiinnostunut.