Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Uutta
Metodologiaseminaari 29.5.2007 Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

    KeVerin metodologiaryhmän piirissä on järjestetty vuosittain Metodologiaseminaari. Metodologiaseminaarissa on aina keskitytty tiettyihin, ammattikorkeakoulututkimuksen kannalta keskeisiin teemoihin. Nyt tulevassa 6. seminaarissa keskitytään t&k-toiminnan ja opetuksen väliseen moninaiseen keskinäissuhteeseen. Seminaari pidetään Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Ratapihantie 13, 00520 Helsinki). Paikka on lähellä Helsingin sydäntä, Pasilan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Sinne on helppoa tulla niin julkisin kulkuvälinen kuin myös omalla autolla.

    Seminaarissa teemaa työstetään moninaisin työskentelytavoin: punnittua puhetta, keskustelua ja aktiivista työskentelyä. Tavoitteena on saada seminaaripäivästä aktiivinen ja jatkotyöskentelyyn innostava kokonaisuus. Hyvän mahdollisuuden jatkotyöskentelyyn tarjoaa KeVerin ja AMKtutka-hankkeen seminaarin teemaan liittyvä yhteisjulkaisu. (Kts. artikkelipyyntöilmoitus tässä lehdessä.)

    Seminaarin teema on varsin keskeinen ja ajankohtainen niin ammattikorkeakouluissa kuin muissakin tutkimus- ja koulutuslaitoksissa. Siten asialla on yleistä mielenkiitoa ja toivommekin seminaarista laaja-alaista ja uusia kysymyksenasetteluja etsivää tilaisuutta. Tämä mahdollistuu vain laajan ja aktiivisen osallistumisen avulla: tehkäämme yhdessä seminaarista onnistunut ja antoisa tapahtuma.

    Seminaari on maksuton. Seminaarin puolesta ei järjestetä majoitusta eikä ruoka- ja kahvitarjoilua. Ilmoittautumiset s-postilla Minna Palokselle 21.5.2007 mennessä etunimi.sukunimi@hamk.fi.