Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Uutta
KeVer ja AMKtutka julkaisuyhteistyöhön

    Vuoden 2007 alusta käynnistyi OPMn rahoittama Mikkelin ammattikorkeakoulun koordinoima ammattikorkeakoulujen kehittämisverkostohanke, Tutkimus- ja kehittämistyö osana ammattikorkeakoulujen tehtävää, AMKtutka. Hankeen keskeinen focus on T&K -työn ja opetuksen vuorovaikutuksen edistämisessä. Hankkeen kehittämisteemoiksi on nostettu mm. pedagogiset innovaatiot ja strategiset ratkaisut, opettajien ja T&K -henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä T&K-työn käsitteelliset ja eettiset perusteet, T&K -työn laadunvarmistus ja kansainvälinen hanketoiminta.

    KeVer ja AMKtutka ovat päätyneet yhteistyöhön T&K-työn ja opetuksen välisen yhteyden problematiikkaa käsittelevän kirjan julkaisemiseksi. Toisaalla tässä KeVer -lehdessä kutsutaan kirjaan kirjoittajia.