Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Uutta
Ammattikorkeakoulujen T&K-päivät - materiaali

    Ammattikorkeakoulujen T&K-päivät pidettiin 24.-25.1. HAMKissa. Paikalla oli lähet 300 henkilöä eri ammattikorkeakouluista. Ohjelmassa oli mm. seuraavat esitelmät. Pirkko Anttila: Ammatillinen tutkimus, Juha Kaskinen: Tulevaisuuden alueellinen ennakointi sekä Jarmo Viteli: Tulevaisuuden työ.

    Esitysmateriaali löytyy osoitteesta:
    http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Taydennyskoulutus/seminaarit/Ammattikorkeakoulujen%20%20TK-p%C3%A4iv%C3%A4t/Luentomateriaalit


    Seuraavat T&K-päivät on sovittu pidettäväksi 24.- 25.1.2008. Isäntänä toimii Haaga-Helia AMK.