Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Uutta
Ammattikorkeakoulutus ja sivistys -julkaisuhanke alkamassa

  Korkeakoulukenttää ravistelevan rakennekeskustelun myllerryksessä on tarpeen käytä myös koulutuksen perustehtäviä koskevaa keskustelua. Keskeinen osa koulutuksen tavoitetta on sivistyneiden kansalaisten ja ammattilaisten kasvatusta.

  Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus käynnistää keskustelua ammattikorkeakoulutuksesta ja sivistyksestä. Foorumina on KeVerin (Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkosto, www.kever.hamk.fi) filosofia-ryhmä. Työskentely tapahtuu seminaareissa ja tavoitteena on yhteisen julkaisun tuottaminen vuoden 2008 alussa.

  Julkaisussa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavia korkeakoulutukseen ja sivistykseen liittyviä kysymyksiä

  • moderni sivistyskäsitys
  • yliopistojen muuttuva sivistyskäsitys
  • ammattikorkeakoulujen muotoutuva sivistyskäsitys
  • ammattisivistys – yleissivistys
  • sivistys ja spesialisaatio
  • sivistykseen kasvu
  • sivistys ja koulutus
  • eurooppalainen sivistys
  • globalisaatio haastaa sivistyksen
  • Snellmanilainen sivistysperinne Suomessa

  Kutsumme mukaan asiasta kiinnostuneita kirjoittajia. Yhteyshenkilönä on projektipäällikkö Mervi Friman (etunimi.sukunimi@hamk.fi).