Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Toiminnanteorialähtöinen työelämän kehittäminen -ryhmän vierailu ja lehti 3/07

    Kevään Toiminnanteorialähtöisen työelämän kehittämisen –ryhmän vierailu tehdään EVTEKin kutsusta KP-lab -hankkeeseen, joka volyymiltaan on suurin tutkimus- ja kehityshankkeista, joihin mikään ammattikorkeakoulu on koskaan osallistunut. Suuruus tulee siitä, että kyseessä on EU-kuutoskorin hanke, joka kestää vuoteen 2011. Hanke on toiminnanteorialähtöinen ja siinä on mukana yksikön tutkijoista professori Kai Hakkarainen, Hanna Toiviainen ja Ritva Engeström. Hanketta on jo esitelty mm. Tampereen amkissa.

    Toiminnanteorialähtöisen työelämän kehittämisen –ryhmä toimittaa Kever-verkkolehden 3/07. Deadline referee-artikkeleille on 15.5 ja muut materiaalit, artikkelit, katsaukset lehteen viimeistään 15.8. ja niistä ennakkoinfoa toukokuuhun mennessä päätoimittajille Tiina Rautkorvelle ja Merja Helteelle.