Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Uutta
Jyrki Hilpelä Kasvatuksen uudeksi päätoimittajaksi

  Aikakauskirja Kasvatuksen päätoimittajaksi kaudelle 2007-2009 on valittu yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Jyrki Hilpelä (s. 1948).

  Hilpelä on opiskellut Turun yliopistossa yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa ja väitellyt filosofiasta Jyväskylän yliopistossa. Työhistoriassaan hän on toiminut pitkään Joensuun yliopistossa yliassistenttina sekä määräaikaisena professorina. Hilpelän tutkimusalueita ovat olleet saksalainen filosofia ja pedagogiikka, koulutuspolitiikka ja pedagoginen etiikka sekä kasvatusfilosofia yleisesti.

  Kasvatus on tieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Suomen kasvatustieteellinen seura ja sen toimitus on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Lehden tavoitteena on tuoda esille uusinta tutkimusta kasvatuksen ja koulutuksen alalta sekä luoda yhteyksiä tutkijoiden ja käytännön kasvatustyön tekijöiden välille. Teemanumeroissa lehti tarkastelee ajankohtaisia kasvatuksen ja koulutuksen aiheita. Vuoden 2007 teemanumerot käsittelevät kasvatusta ja sukupuolta sekä PISA-tutkimusta. Kasvatus ilmestyy viisi kertaa vuodessa.


  Lisätietoja:

  Toimittaja Minna Penttilä
  Aikakauskirja Kasvatus
  (014) 260 3206, etunimi.sukunimi@ktl.jyu.fi