Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Kirjat
Arene 2007. Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä. Helsinki: Edita.

  Euroopan taloudellinen ja poliittinen integraatio liittyvät kiinteästi maailmantalouden globalisoitumiseen ja integraatiokehitys ulottuu entistä selkeämmin myös koulutukseen. Euroopan korkeakoulujen integraatiokehitystä on keskeisesti ohjannut vuonna 1999 Bolognan julistuksesta käynnistynyt prosessi, jonka tavoitteena on yhtenäisen, vetovoimaisen ja kilpailukykyisen korkeakoulutusalueen luominen vuoteen 2010 mennessä.

  Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet aktiivisesti eurooppalaisen yhteistyön rakentamiseen. Työtä on koordinoinut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n aloitteesta perustettu projekti, jonka rahoittamisesta on vastannut opetusministeriö. Tässä loppuraportissa kuvataan ja arvioidaan projektin käynnistämiseen johtaneita syitä, projektin käytännön toimenpiteitä ja tuloksia sekä ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden haasteita eurooppalaisen korkeakoulutusalueen rakentamisessa.


  Projektin aikana ammattikorkeakouluissa on otettu käyttöön ECTS-mitoitusjärjestelmä sekä laadittu suositukset koulutusohjelmakohtaisista ja kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä kompetensseista. Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia ja koulutusta ollaan parhaillaan uudistamassa ECTS-järjestelmän mukaisten opiskelijalähtöisten ja osaamisperustaisten periaatteiden pohjalta.


  Linkki suomenkieliseen versioon  Linkki ruotsinkieliseen versioon  Linkki englanninkieliseen versioon