Kever 2/2007, ISSN 1796-8283Kirjat
Toim. Ansela, M., Haapaniemi, T. & Jäntti, J. (toim.) Laatunäkökulmia yliopisto-opiskelijan hopsiin

  Oppimiskeskus. Kuopion yliopisto. 250 sivua.


  Teos on käytännönläheinen artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan hopsin roolia oppimisen laatua edistävänä tekijänä sekä erityisesti toimenpiteitä, joilla hops kytketään osaksi yliopistojen laatutyötä ja yliopisto-opiskelijan ohjausjärjestelmiä. Kirjoittajat työskentelevät yliopistoissa eri tieteenaloilla ja opintohallinnossa opiskelijan ohjauksen, opetuksen ja yliopistojen laatutyön parissa. Kirja on suunnattu kaikille yliopisto-opiskelijan hopsien ja ohjauksen laadusta kiinnostuneille.

  Kirja on jaoteltu neljään päälukuun. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan koulutuksen ja ohjauksen laatujärjestelmätyötä sekä niitä erityiskysymyksiä, jotka syntyvät hopsien liittämisestä osaksi yliopistojen laadunhallintajärjestelmiä. Toinen luku kuvaa hopseja osana yliopistojen, tiedekuntien ja laitoksien opiskelijoiden ohjauksen prosesseja. Kolmas luku esittelee käytännön toteutuksia opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiseksi, ja viimeisen luvun artikkeleissa pohditaan hopsien laadun kehittämistä sekä opiskelijan että W5W-hankkeen toimijoiden näkökulmasta.

  Kirja on syntynyt opetusministeriön vuosille 2004 - 2006 rahoittaman Walmiiksi Wiidessä Wuodessa -hankkeen (ks. www.w5w.fi) kolmannen toimintavuoden aikana toteutetun koulutuksen aikana. Se on ensimmäinen julkaisu, jossa tarkastellaan yliopisto-opiskelijan hopsin laatua kehittyvien pedagogisten käytäntöjen, ohjausjärjestelmien ja opetuksen laatujärjestelmien näkökulmasta.

  Julkaisua voi tilata Kuopion yliopiston oppimiskeskuksesta Eeva Mauraselta (sähköposti: etunimi.sukunimi@uku.fi, puh: 017-163 622)

  Kirjan hinta on 5€ + alv /kappale (pitää sisällään postituksen). Mikäli laskun summa on alle 20€, laskuun lisätään laskutuslisä 2€, mutta jos laskun summa on 20€ tai yli, laskutuslisä on 5€.

  Voit myös ladata julkaisun sähköisenä versiona seuraavasta osoitteesta:
  http://www.uku.fi/opk/julkaisut/laatunakokulmia_hopsiin.pdf