Kever 2/2007, ISSN 1796-8283Uutta
ESOK-hanke ja esteettömyysteema kokosivat korkeakoulujen ja järjestöjen toimijoita yhteiseen seminaariin

ESOK-hankkeen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti suomalaisissa korkeakouluissa. Hanke tukee kaikkien korkeakoulujen esteettömyystyötä aktivoimalla yhteistyötä ja verkottumista, järjestämällä koulutusta, levittämällä hyviä käytäntöjä sekä tuottamalla suosituksia.


Tampereella, Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa järjestetty verkostoitumisseminaari kokosi reilut 80 osallistujaa maamme korkeakouluista ja järjestöistä. Puheenvuoroissa ja keskusteluissa korostuivat yhteistyön, ohjeistusten, asenteiden ja tiedotuksen merkitys esteettömyystyössä. Asenneympäristö koettiin suurimmaksi haasteeksi sekä oppilaitoksilla että työelämässä.

Seminaaripalautteissa toivottiin lisää mm. valtakunnallisia ja alueellisia verkostotapaamisia ja koulutuksia, valtakunnallisia esteettömyyskartoituksia ja selvityksiä sekä yhteistä tiedotus- ja verkostoitumiskanavaa. ESOK-hankkeen portaaliin kootaan tietoa esteettömyystyön edistymisestä korkeakouluissa, hyvistä käytännöistä ja esteettömyyshankkeista. Portaalin kautta voi tiedottaa esim. omista esteettömyystapahtumista ja etsiä yhteistyökumppaneita. www.esok.fi


Vuosi 2007 ESOK-hankkeessa

Opintojen alkuvaiheen esteettömyyden kehittämiseksi laaditaan valtakunnallinen pääsykokeiden esteeettömyysohjeistus sekä suositus esteettömyystiedon esittämiseksi verkkosivuilla saatuvettavassa muodossa.

Esteettömyyden edellytyksiä lähdetään kehittämään myös korkeakoulupolitiikan ja johtamisen kautta tuottamalla ohjeet yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi sekä kehittämällä korkeakoulujen yhdenvertaisuus ja monenlaisuus politiikkoja ja käytäntöjä mittaava arviointimalli.

Kolmas tavoite on lisätä esteettömyystietoutta ja tietoa edistämällä työryhmiä, verkostoja ja hankkeita sekä levittämällä hyviä käytäntöjä ja tutkimustietoa tapaamisissa, tilaisuuksissa, koulutuksissa sekä viestinnän avulla. Syksyllä käynnistyvä Road Show, nostaa esteettömyystoiminnan näkyvästi esille alueellisten teemapäivien tapahtumiin ja keskusteluihin.

Lue lisää: esok.jyu.fi/tapahtumakalenteri/seminaari240407/