Kever 2/2007, ISSN 1796-8283Uutta
ECER 2007 -konferenssi järjestetään Ghentissä, Belgiassa 19.-22.9.

    Lisätietoja http://www.ecer2007.ugent.be/

    KeVer-toimijat lähettivät kaksi esitystä ECERiin ja ne hyväksyttiin konferenssiin. Nämä ovat:

    "Analysis of a researcher and developer network of the Finnish practical
    oriented higher education" Mauri Kantola, Turun amk, Jouni Hautala Turun amk & Minna Palos HAMK
    “ Ethics in professional oriented higher education” Mervi Friman HAMK & Matti Vesa Volanen KTL/ JY