Hyvä lukija. Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu Osaaja.net on uusi tutkimus- ja kehittämistiedon foorumi. Se tuo keskusteluun ammattikorkeakoulujen työelämäläheistä tutkimus- ja kehitystoimintaa; yhteisesti, monialaisesti ja valtakunnallisesti. Osaaja.net julkaisee teemakohtaisesti ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa ja katsauksia, asiantuntijoiden kehittämistyötä ja verkostojen osaamista, erityisesti työelämää kiinnostavalla tavalla. Lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön yleisöksi on väljästi määritelty ”työelämä”, alan tutkijat ja kehittäjät sekä opiskelijat. Tästä johtuen julkaisun missiossa korostuu vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, työyhteisöjen hyöty sekä tutkija- ja kehittäjäyhteisöjen vuorovaikutus. Osaaja.net on suunnattu erityisesti työelämälle.

Julkaisun ensimmäisen numeron teema on Open Access ja työelämäläheinen kirjoittaminen. Julkaisu rakentuu asiantuntija-artikkeleista, ajankohtaisista näkökulmista, arvioista ja materiaaleista. Artikkelien kirjoittajat käsittelevät työelämälähtöisen kirjoittamisen problematiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ”open access” hengessä; tavoitteena tutkimus- ja kehitystiedon avoin saatavuus, näkyvyys ja kommunikointi. Artikkelien kirjoittajat ovat toimineet aktiivisesti ammattikorkeakoulujen työelämäläheisessä tutkimus- ja kehittämistyössä. Opetusministeri Sari Sarkomaan haastattelu nostaa esiin näkökulmia mm. ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyön tiivistämisestä. Kirja-arvioissa pureudutaan vallan maailmaan yliopistossa; arvioitavana Jorma Sipilän teos Valta yliopistossa. 2007. Materiaalipankissa esitellään opiskelijoiden hankekirjoittamisen ohjeistus. Painokkaasti työelämään sidottu tutkimus- ja kehittämistyö uhkaa jäädä ”arvottomaksi”, ellei työn tuloksia, ratkaisuja ja toimintamalleja onnistuta laajemmin siirtämään ja viestimään asiantuntijayhteisöjen käyttöön. Osaaja.net verkkojulkaisun perusta rakentuu tälle ajatukselle. Tavoitteena on, että käytännön ongelmien ja kehittämishaasteiden parissa toimivat ammattikorkeakoulun asiantuntijat, tutkijat ja kehittäjät siirtävä julkaisun välityksellä kehittämis- ja tutkimustyön tuloksia laajemmalle tiedon käyttäjäkunnalle. Seuraavissa numeroissa tulevat korostumaan työelämän kontaktipintoja puhuttavat teemat, kuten monikulttuurisuus työyhteisöissä ja se, miten ammattikorkeakoulut voivat tukea työvoiman saatavuutta ja edistää osaamisen kehittymistä. Osaaja.net on käytössäsi jatkuvasti ja aina tarvittaessa.

Toivotan antoisia lukuhetkiä,Riitta Rissanen

päätoimittaja