Osaaja.net on ammattikorkeakoulujen uusi avaus soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä koskevassa tiedottamisessa. Verkkojulkaisu on osa ammattikorkeakoulujen voimakkaasti kasvaneen tutkimus- ja kehitystyön aseman vakiinnuttamista ja tunnetuksitekemistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön vuotuinen volyymikasvu on 2000 – luvun ensimmäisellä puoliskolla ollut voimakasta, keskimäärin 21 % vuodessa. Se kohdentuu maan eri alueille huomattavasti tasaisemmin kuin tutkimustyö kokonaisuudessaan, jossa Uudenmaan osuus on noin 44 % kokonaisvolyymista. Näinkin voimakas kasvu on merkinnyt sitä, että ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyöhön on liittynyt jännitteitä vakiintuneiden tutkimusinstituutioiden suunnasta. Ammattikorkeakoulujen vahvistunutta roolia tutkimuskentällä ei ole kaikilla tahoilla ehkä vielä tiedostettu. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme tuomaan ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimus- ja kehitystyön tuloksia laajan lukijajoukon arvioitaviksi. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön tekijöiden ensisijaisena intressinä ei ole akateeminen meritoituminen, vaan tiedon käyttökelpoisuus käytännön työelämässä ja tiedon saattaminen tarvitsijoiden ulottuville.

Lehden päätoimittajaksi olemme saaneet vs. tulosaluejohtaja KT, KTM Riitta Rissasen Savonia – ammattikorkeakoulusta. Hänellä itsellään on vankkaa kokemusta opettajana, yliopettajana, tutkimuspäällikkönä sekä ammattikorkeakoulun johtotehtävissä. Hänen väitöskirjansa (2003) käsitteli työelämälähtöistä opinnäytetyötä oppimisen kontekstina eli juuri sitä aluetta, johon osaaja.net pyrkii pureutumaan. Riitta Rissanen on korkeakoulujen arviointineuvoston jäsen, ja hänellä on laaja kokemus arviointitehtävistä. Hän on myös ollut jäsenenä keskeisissä mm. Bolognan prosessin toteuttamiseen liittyvissä valtakunnallisissa työryhmissä. Hän on ollut aktiivinen kirjoittaja ja luennoitsija niin koti- kuin ulkomaillakin. ARENE ry. uskoo, että Riitta Rissasen toimittamana verkkolehdellämme on mitä parhaimmat edellytykset saavuttaa tavoitteensa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön tunnetuksitekijänä ja keskustelun herättäjänä.

Vastaavana päätoimittajana toivon, että osaaja.net löytää paikkansa suomalaisen ammattikorkeakoulun tiedonjulkistusfoorumina. Toivomme, että saamme verkkolehteen hyviä kirjoittajia ja innostuneita ja aktiivisia lukijoita.Pentti Rauhala

ARENE ry:n puheenjohtaja