Verkkokirjasto Theseus tulee

Anna-Kaisa SjölundAmmattikorkeakoulujen kansallisen verkkokirjaston, Theseuksen, käyttöönotto lähestyy. Verkkokirjaston myötä opinnäytteet ja julkaisut saadaan aiempaa paremmin työelämän saataville.

Kansalliskirjaston kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä DSpace tallennusalustan käyttökuntoon saattamiseksi ja paraikaa on meneillään hankkeen hektisin vaihe, kun palvelun testikäyttö on tarkoitus aloittaa toukokuun aikana.

Kansalliskirjasto vastaa tallennusalustan teknisestä toteutuksesta ja vuoden 2008 aikana hanketta pilotoivien korkeakoulujen kirjastot alustan sisällöllisestä muokkauksesta ammattikorkeakoulujen tarpeita vastaaviksi. Pilotoivia korkeakouluja ovat Arcada, Evtek, Haaga-Helia, Jyväskylä, Lahden amk, Laurea Pirkanmaan amk, Satakunnan amk, Seinäjoen amk, Stadia sekä Turku. Vuoden 2009 alusta loput ammattikorkeakoulut tulevat mukaan.Opinnäytteiden vieminen verkkoon

Verkkokirjastossa opinnäytteiden vieminen palveluun tapahtuu itsearkistointina, osana opinnäytetyöprosessia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun opiskelijan opinnäytetyö on hyväksytty, syöttää hän itse työnsä verkkoon. Opiskelija hyväksyy sähköiset käyttöehdot ja vakuuttaa, että talletettu versio on opiskelijan itsensä luoma ja hyväksytty ja että tekijänoikeudet ovat kunnossa. Käyttöehtojen hyväksymisellä opiskelija antaa ammattikorkeakoululleen luvan saattaa talletetun opinnäytteen sekä siihen liittyvät muut tiedot yleisön saataville.

Opiskelija kirjautuu saamillaan käyttäjätunnuksilla julkaisuarkistoon ja täyttää pyydetyt kohdat ja syöttää opinnäytteensä tietokantaan. Oppilaitoksen kirjastoon lähtee tieto syötetystä opinnäytteestä. Kirjastossa tarkastetaan bibliografisten tietojen paikkansapitävyys ja tehdään mahdolliset lisäykset ennen opinnäytteen julkistamista.

Sähköisen Shibboleth-tunnistuksen avulla varmistetaan tietojen syöttäjä ja näin voidaan toimia luotettavalta pohjalta. Mikäli tietokantaan tulee asiaankuulumatonta materiaalia, se voidaan poistaa sieltä heti.Creative Commons verkkokirjastossa

Theseus verkkokirjasto tulee muodostumaan läpikotaisin avoimen lähdekoodin elementeistä, sähköinen asiointi hoidetaan avoimeen lähdekoodiin Shibboleth-ohjelmistolla, DSpace-tallennusalusta on avoimeen lähdekoodin perustuva, mutta paikallisesti muokattu alusta, Creative Commons on tekijöile ja oikeudenhaltioille sekä teosten käyttäjile suunnattu vastikkeeton, avoin lisensointijärjestelmä.

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntä Creative Commons -lisensointia ja siten vaikuttaa opinnäytteensä jakamiseen verkossa. Creative Commonsin käyttö ja liittäminen Theseus verkkokirjastoon on nähty erittäin tärkeäksi avaukseksi Open Access toiminnan edistämisessä ammattikorkeakoulujen yhteydessä. Creative Commons -lisensoinnin käyttöönottoa julkiselle sektorille ovat suosittamassa muun muassa pääministeri Matti Vanhasen johtama tietoyhteiskuntaneuvosto (http://sektori.com/uutiset/6941/tietoyhteiskuntaneuvosto) sekä luonnollisesti Theseuksen tallennusalustan kehittäjät MIT-libraries (http://info-libraries.mit.edu/scholarly/about/creative-commons-licensing/). Creative Commons -lisensointi on käytössä mm. Tarton yliopiston julkaisuarkistossa, joka on myös DSpace-pohjainen.CSC:n Stream-palvelun käyttöä selvitetään

Opiskelijalle pyritään tarjoamaan lisäksi mahdollisuutta opinnäytteiden audiovisuaalisten materiaalien julkaisemiseen CSC:n Stream-palvelun avulla. CSC on opetusministeriön hallinnoima tieteen tietotekniikan keskus, jonka keskeisiin asiakkaisiin yliopistot ja korkeakoulut kuuluvat.

Stream-palvelussa on kyse mahdollisuudesta saavutettavuuden ja näkyvyyden lisäämiseen, ei pitkäaikaissäilytyksestä. Opiskelija vastaa Stream-palvelua käytettäessä siitä, että videon tai muun audiovisuaalisen materiaalin tekijänoikeudet ovat kunnossa. Audiovisuaalisten aineistojen arkistointimahdollisuutta selvitetään yhteistyössä CSC:n kanssa syksyn 2008 aikana.

CSC Stream-palvelun yhteydessä on myös mahdollista ja suositeltavaa käyttää Creative Commons -lisensointia aineiston tuotannon yhteydessä, jolloin on sovittava tekijänoikeuksista eri osapuolten välillä (http://www.csc.fi/sivut/atcsc/arkisto/atcsc3_2007/verkot_html/CSC_stream/?s earchterm=stream cc).

Kiinnostusta Stream-palvelun hyödyntämiseen on korkeakoulujen parissa selvästi. Opinnäytteisiin liittyvien audiovisuaalisen materiaalin käyttö vaikuttaisi olevan lisääntymässä. Tällöin CSC:n Stream-palvelulle on kysyntää. Ovathan monet jo tottuneet katselemaan videotallenteita työpöydällään Internetin välityksellä.Palvelujen yhdistäminen tulevaisuuden informaatioympäristöksi

Hankkeen hektisimmät vaiheet palvelun valmistumisen osalta ovat parhaillaan käynnissä. Ensimmäisessä vaiheessa tallennusalustan käyttöönotto ja sähköinen asiointi pyritään saamaan tuotantokuntoon, minkä jälkeen Creative Commonssin liittäminen osaksi palvelua odottaa vielä lopullista ratkaisuaan. Se ei ole ollut täysin ongelmatonta, mutta ratkaisu löytynee, sillä taustalla työskentelvät asiantuntijat HIITistä Creative Commonsin osalta sekä Kansalliskirjastossa tallennusalustan osalta.

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT on Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimuslaitos. HIIT solmi yhteistyöspimuksen Creative Commonsin kanssa 2002 ja lisenssien suomentaminen aloitettiin 2003 (http://creativecommons.fi/toiminta/suomessa). Suomenkielisestä käännöksistä vastaa Herkko Hietanen. Creative Commonsin suomalaisista sivuista vastaa Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion ARKI-tutkimusryhmä.

Open Access ja avoimiin lähdekoodeihin perustuva ohjelmistot ovat tätä päivää. Tulevaisuudessa Open Access saavuttaa varmasti laajemmat käyttäjäryhmät, jolloin aineistojen saavutettavuus ja käytettävyys vaatii myös nopeampia ja käyttäjäystävällisempiä informaatioympäristöjä.

Grid-teknologiaan perustuvia informaatiopalveluja tullaan varmasti tarvitsemaan korkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä liike-elämän tarpeiden yhteen sovittamisessa, mutta siinäkään ei sovi unohtaa avoimuutta.Creative Commons License Verkkokirjasto Theseus tulee jonka tekijä on Anna-Kaisa Sjölund on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä. Teos on muunnelma teoksesta ojs.seamk.fi.