Miten ammattikorkeakouluyhteistyö hyödyntää kansainvälistyvän pk-yrityksen liiketoimintaa?

Mika Sutinen ja Lauri AndreasénYrityksen taustaa

Best Friend Group Oy (ent. VPG Finland Oy) on tanskalaisomisteinen yritys joka kehittää ja markkinoi erilaisia lemmikkieläintuotteita. Konsernin kotipaikka on sijainnut vuoden 2008 alusta lähtien Kuopiossa.Yhtiöllä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Konsernin henkilöstövahvuus on noin 100 henkilöä, joista noin 75 on Suomessa. Suomen toimintomme on pääosin keskittynyt Kuopioon, jossa meitä työskentelee noin 60 henkilöä.

Yrityksemme on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana voimakkaasti. Kun tasan kymmenen vuotta sitten meitä oli 28 henkilöä ja liikevaihtoa noin 9 miljoonaa euroa, on pääluku kasvanut edellä mainittuun 75:een ja liikevaihto yli nelinkertaiseksi. Teemme tänä vuonna ennusteen mukaan liikevaihtoa noin 42 miljoonaa euroa. Tuotteitamme viedään Kuopiosta 17 maahan.Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa

Viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana meille on tullut yhdeksän työharjoittelijaa Savonia ammattikorkeakoulusta, jotka kahta lukuun ottamatta ovat tehneet yhtiöön myös opinnäytetyönsä. Harjoittelujen onnistumisprosentti on uskomattoman hyvä, sillä näistä yhdeksästä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat yhtiön palkkalistoilla tänään vakituisissa työsuhteissa. Tämä on huomattavasti parempi suoritus kuin esimerkiksi rekrytoitaessa vapailta markkinoilta. Koeaikainen purkuprosenttimme avointen rekrytointien kautta on kaksin-kolminkertainen amk-harjoittelijoiden vakinaistamiseen verrattuna.Mikä on ollut onnistumisen salaisuus?

Olemme toki pohtineet itsekin sitä, mistä korkea onnistumisprosentti johtuu. Syitä onnistumiselle on mielestäni useita:

1. Tradenomiopiskelijat ja opintojen päätteeksi valmiit tradenomit ovat kouluttautuneet amk-opintojen aikana yrityksemme kannalta optimaaliselle tasolle. Koulutusta ei ole viety liian pitkälle eikä mitään oleellista puutu. Entiseen merkonomikoulutukseen verrattuna amk-opiskelijat ja valmiit tradenomit ovat selvästi valmiimpia omaehtoiseen tiedonhankintaan, joka on dynaamisessa työympäristössä välttämätöntä.

2. Meille harjoittelun kautta tulleet opiskelijat ovat tulleet taloon hyvällä asenteella ja avoimin mielin. Jokainen työnantaja tänä päivänä tietää sen, että ottaessaan uuden työntekijän yritys joutuu tavalla tai toisella kouluttamaan työntekijänsä toimialaan, yrityksen kulttuuriin ja tehtäviin. Meille harjoitteluun otetut tradenomiopiskelijat ovat olleet riittävän oma-aloitteisia, riittävän kielitaitoisia, oikealla asenteella varustettuja ja lisäksi riittävän kyvykkäitä tietoteknisten valmiuksiensa puolesta. Yrityksellämme on sanottu olevan poikkeuksellisen voimakas, jopa omalaatuinenkin kulttuuri. Olemme saaneet jatkokoulutettaviksemme otollisia, vastaanottavaisia aihioita, joita ei ole tarvinnut opettaa pois jostakin toisesta kulttuurista päästäksemme viemään omaa kulttuuriamme sisään. Tiedekorkeakouluista valmistuviin maistereihin verrattuna amk-harjoittelijat tulevat työyhteisöön realistisempina siitä, minkä tasoisia ensimmäiset tehtävät työyhteisössä yleensä ovat.

3. Harjoittelun kautta tulleiden henkilöiden osalta tutustumis- ja työhön orientoitumiseen käytettävissä oleva aika on riittävän pitkä.

4. Aktiivinen yhteydenpito ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöihin on ollut välttämätöntä, jotta meidän on ollut mahdollista saada haastatteluun ja rekrytointiprosessiin nimenomaan meidän kannaltamme oikeanlaisia henkilöitä.Miltä tulevaisuus näyttää?

Kasvumme jatkuu kiivaana, ja rekrytointien osalta jatkamme mieluusti samalla linjalla. Olemme päässeet jo mielenkiintoisella tavalla ā€¯toiseen rekrytointisukupolveenā€¯, sillä nyt ensimmäisillä kierroksilla tradenomiharjoittelun kautta töihin tulleet henkilöt rekrytoivat itse omiin tiimeihinsä nykyisiä opiskelijoita. Jatkuvuus on tämän kautta ilmeisesti turvattu iäksi!

Mika Sutinen

toimitusjohtaja, Best Friend Group OyHarjoittelijan näkökulmasta

Best Friend Group on varmasti yksi parhaimmista vaihtoehdoista amk-opiskelijan harjoittelupaikaksi. Matkalla harjoittelijasta alan ammattilaiseksi on sopiva sekoitus haasteita, hämminkiä ja hauskanpitoa, mutta tie eteenpäin on kuitenkin erittäin johdonmukainen ja matkalla ehtii tutustua useisiin erilaisiin työtehtäviin rutiineista monipuolisiin projekteihin. Talon tapoihin tutustuminen eri osastoilla työskennellen on yksi onnistumisen avaimista - yrityskulttuuriin kasvaminen työyhteisön toimintatapoihin perehtymällä on varmasti sekä harjoittelijan että yrityksen kannalta suotuisimpia vaihtoehtoja. Siinä missä harjoittelija tietää ja tuntee yrityksen peruskuviot siirtyessään varsinaisiin työtehtäviinsä, suoraan työmarkkinoilta tuleva saattaa kohdata hyvin erilaisen yrityskulttuurin ja törmätä jopa ikäviin ristiriitatilanteisiin. Avoimella mielellä harjoittelijapohjalta taloon tulevalla on lisäksi viimeisimmät opit taskussaan. Näitä taitoja yrityksen omiin toimintamalleihin soveltamalla, harjoittelija tarjoaa uusia ideoita ja näkemyksiä myös yritykselle ja sen työntekijöille.

Best Friend Groupissa harjoittelijarekrytointiin on panostettu asian vaatimalla tarkkuudella. Kevyt, mutta luonteva perehdytysjakso jättää harjoittelijalle tilaa kehittää omia tiedonhankintataitojaan päivittäisissä tehtävissä. Yrityksen avoin ja poikkeuksellisen hyvä työilmapiiri takaavat tiedonhankintatapojen helpon ja nopean oppimisen. Mikäli työsuhde jatkuu harjoittelujakson päätyttyä, oppiminen ei takuulla tule loppumaan. Kansainvälinen yritysympäristö luo jatkuvasti uusia haasteita työskentelytapoihin, jolloin joustavuus ja muuntautumiskyky useisiin samanaikaisiin tehtäviin kuuluvat väistämättä kielitaidon ohella tärkeimpiin taitoihin. Muutokset yrityksen toiminnassa ja omissa tehtävissä luovat vahvan pohjan monenlaisiin toimintaympäristöihin. Muutosten ollessa kehittäviä ja pääsääntöisesti positiivisia, motivoituminen eri tehtäviin tapahtuu luonnostaan. Motivoituneet työntekijät ovat yrityksen kannalta elintärkeä voimavara. Niinpä harjoittelija ja yritys palkitaan usein vakinaisen työsuhteen solmimisella.

Lauri Andreasén

tuotepäällikkö, Best Friend Group Oy