Mistä tunnistaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyöosaamisen?

Työelämäyhteistyö on ammattikorkeakoulujen toiminnan perusta ja tutkimus- ja kehitystyön määrä on kasvanut varsin nopeasti. Hyvästä panostuksesta huolimatta ammattikorkeakoulujen osaamista ja työelämän kehittymistä edistävää soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tunnetaan varsin vähän. Mistä moinen mahtaa johtua? Puuttuuko ammattikorkeakouluilta työelämän kannalta kriittistä tutkimus- ja kehittämisosaamista? Meritoituuko ammattikorkeakoulun tutkijoiden ja opettajien joukko pelkästään akateemisillalla areenoilla? Missä määrin osaaminen kanavoituu käytännönläheiseen, alueen tarpeista lähtevään tutkimus- ja kehitystyöhön? Vai onko yksinkertaisesti niin, että T&K- osaamisemme ei ole riittävän tunnettua työelämän laajoilla ja monipuolisilla sektoreilla. Tässä teemanumerossa keskustellaan monipuolisesti osaamisesta ja siitä, miten ammattikorkeakoulujen T&K- työ linkittyy työmarkkinoiden osaamis- ja henkilöstötarpeisiin. Tule mukaan keskusteluun!

Tunnetusti pk-yritysten kasvuun vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuus. Ammattikorkeakoulujen T&K- työllä on keskeinen rooli työvoiman osaamistarpeiden kartoittamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Esimerkkeinä tästä keskustelusta on Suomen Yrittäjien viestintäpäällikön Jarmo Hyytiäisen artikkeli sekä toimitusjohtaja Mika Sutisen ja tuotepäällikkö Lauri Andréasenin kokemusperäinen puheenvuoro ammattikorkeakouluosaamisen ja kansainvälistyneessä pk-yrityksen työvoimatarpeen kohtaamisesta. Osaamisen kehittämisessä oppimisympäristöillä on merkittävä rooli. Living Lab -oppimisympäristöjä käsittelevässä artikkelissa korostuu työelämän ja ammattikorkeakoulun tiivis yhteys. Uudet oppimisympäristöt, yhtälailla kuin yhteiskunnan muutos, asettavat niin opettajuuden kuin koulutuksen uuteen valoon. Kirja-arvioissa pureudutaan ylempiä ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishaasteisiin ja ajankohtaisessa osiossa on mielenkiintoista luettavaa verkkokirjaston kehittämisvaiheista.

Esimiestaidot ja nykyisin myös alaistaidot koskettavat kaikkia työyhteisöjä. Esimiestyön muuttuvat haasteet näkyvät johtamistyön kompleksisuutena. Ursula Hyrkkäsen tutkijaryhmä esittelee mobiilin työn johtamishaasteisiin liittyviä tutkimustuloksia. Artikkeli on hyvä esimerkki siitä, miten Osaaja.net voi tarjota vuorovaikutteisen foorumin tutkimustulosten levittämiseen. Osaaja.net kutsuu lisäksi Call for themes -otsikon alla seuraavien numeroiden teemasisältöjä. Tarkoituksena on, että seuraavat teemat tuovat esiin myös ammattikorkeakoulujen alakohtaisia, työelämää laajasti leikkaavia tutkimus- ja kehitystyön avauksia.Riitta Rissanen

päätoimittaja