Kansainvälisiltä messuilta uusia ideoita yritystoiminnan ja ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan kehittämiseen

Lasse TakaloMessupalvelutoiminnan historia

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun messupalvelutoiminta käynnistyi syksyllä 1992, jolloin aloitimme ensimmäisen messuosaston suunnittelun Hannoverin Teollisuusmessuille yritysten pyynnöstä. Tätä ennen olimme tehneet yrittäjien kanssa jo useita vierailuja ko. messuille 1980 – luvun lopulla ja todenneet sen, että kyllä meidän alueen yritysten tuotteet sopivat tänne yhtä hyvin kuin saksalaistenkin yritysten tuotteet.

Toiminta oli aluksi pienimuotoista, rajoittuen vain Oulun läänin eteläosan yrityksiin, ja vuosina 1993 – 1996 olimme yrittäjien kanssa joka vuosi omalla yhteisosastolla mukana Hannoverin Teollisuusmessuilla. Messupalvelu yrityksille toteutettiin siten, että silloinen YTOL – Instituutti (nyk. CENTRIA tutkimus ja kehitys) markkinoi messuosallistumista yrityksille, vuokrasi osaston, rakennutti sen suomalaisella rakentajalla ja kuljetti myös näyttelytavarat Hannoveriin. Asiakkaina olivat siten suoraan alueen yritykset ja toteuttajana YTOL-Instituutti sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Toiminta laajeni kun yli-insinööri Teuvo Ellonen Opetushallituksesta otti yhteyttä allekirjoittaneeseen ja pyysi, että tarjoaisin muillekin ammattikorkeakouluille mahdollisuutta osallistua Teollisuusmessujen yhteisosastolle.

Yhteydenottojen lopputuloksena kiinnostusta messupalvelua kohtaan näytti ammattikorkeakouluissa olevan ja vuonna 1997 meillä oli ensimmäinen yhteisosasto Hannoverin Teollisuusmessuilla nimellä ”Finnische Fachhochschulen” ja CeBIT -messuilla vuonna 1999. Parhaimmillaan Teollisuusmessujen yhteisosastolla oli 9 ammattikorkeakoulua (1998) ja osaston koko oli 135 m2. Suurin osasto (174 m2) on kuitenkin ollut vuoden 2002 CeBIT -messuilla. Yhteensä ammattikorkeakouluja on ollut messuilla mukana 15 kpl vuosien 1997 – 2007 aikana.

Yli 10 vuotta toimittiin siten, että CENTRIA Tutkimus ja kehitys järjesti yrityksille ja ammattikorkeakouluille yhteisosastoja Hannoveriin sekä Teollisuusmessuille että CeBIT:iin.

Tänä vuonna (2008) CENTRIA järjestää osastoja 10 messutapahtumaan kotimaassa, Saksassa ja Ruotsissa. Vuosittain asiakasyrityksiä on n. 60 – 70 ja toiminta työllistää 3 henkilöä CENTRIA:ssa. Opiskelijoita käytämme edelleen ”aputyövoimana” tarpeen vaatiessa ja messuprojektista he saavat opintopisteitä sekä erillisen todistuksen.

Messuille mukaan lähtevä yritys voi edelleen rekrytoida tarpeensa mukaan opiskelijoita ammattikorkeakoulusta ja hyväksi havaittu käytäntö on, että opiskelijapari tutustuu yritykseen ja sen tuotteisiin ennen messuja sekä opettelee alan termit ja sanaston saksaksi ja englanniksi, jolloin esittely sujuu myös vierailla kielillä.Ammattikorkeakoulut messuille

Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut harjoittavat tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä toteuttavat alueellisia tai kansainvälisiä projekteja joko EU:n tai kansallisen rahoituksen turvin. Ammattikorkeakoulut ovat myös läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja auttavat niitä omalta osaltaan kehityksen ja kilpailun tiellä.

Projektien käynnistysvaiheessa sopivien partnereiden löytäminen tuottaa usein hankaluuksia ja projektin lopulla tiedon ja tulosten julkistaminen jää usein vähäiseksi. Sanotaan, että projekti on ollut huono jos se ei tuota vähintään kahta uutta projektia. Siksi tiedottaminen edellisen projektin tuloksista ja uusien projektien tavoitteista on erittäin tärkeää.

Alueen yritysten kehityksen kannalta ammattikorkeakoulun rooli voi olla tuotannon tai tuotteiden kehitystä, mutta yhä useimmin yritykset pyytävät apua markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Kielitaidon ja työajan puute on monessa tapauksessa este yrityksen kansainvälistymiselle.

Messuesiintymisellä saadaan edellä mainituissa tapauksissa hyviä tuloksia, koska messuilla alan ammatti-ihmiset ovat kokoontuneet yhteen ja tavoitettavuus sekä tehokkuus ovat aivan toista luokkaa kuin vierailuilla alan yrityksissä tai laitoksissa.

Ammattikorkeakoulun osallistuminen messuille voi siis edellisen mukaan olla kahdenlaista:

1. Ammattikorkeakoulu voi lähteä messuille esittelemään omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, sen tuloksia ja tavoitteita, jolloin myös etsitään partnereita sekä rahoittajia. Myös kansainvälisten (EU) projektien partnereiden etsintään sekä projektin tulosten esittelyyn ja tiedottamiseen (dissemination) messuesiintymiset sopivat mainiosti.

2. Toinen tapa messuilla esiintymiseen on yrityslähtöinen. Yhteistyöyritykset ja alueen muut yritykset saattavat olla hyvinkin kiinnostuneita osallistumaan messujen yhteisosastolle ammattikorkeakoulujen kanssa, koska se vähentää heidän omaa työtaakkaansa, tekee messuosallistumisen vaivattomaksi ja edulliseksi. Lisäksi palvelu on lähellä ja työvoimaa amk:n opiskelijoista voidaan rekrytoida tarpeen mukaan.Messuosallistumisen merkitys ammattikorkeakoululle

Mitä messuesiintyminen sitten merkitsee ammattikorkeakoululle ja opiskelijoille? Lähtökohtana Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun messuesiintymisissä on ollut opiskelun ja työelämän yhdistäminen. Koulutus amk:ssa ei saa olla pelkästään luokkahuoneessa tapahtuvaa opettamista, vaan opiskelijat on otettava mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä projekteihin.

1. Messuprojektit lähentävät ja syventävät ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijoiden suhteita ja yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

2. Opiskelijat pääsevät tutustumaan yritysten tuotteisiin, toimintaan, markkinointiin ja ongelmiin.

3. Koulutuksessa on käyty läpi niin tekniikan kuin liiketaloudenkin kirjatietoa, mutta messuprojekteissa on mahdollista testata ja täydentää opittua tietoa käytännössä.

4. Ulkomaan messuilla on hyvä mahdollisuus kehittää niin esiintymistaitoa kuin myös kielen ja kulttuurin tuntemusta.

5. Hyvin hoidettu messuesiintyminen yritykselle luo mahdollisuuksia työ- ja harjoittelupaikan saantiin yrityksistä ja yrityskin palkkaa mielellään opiskelijan, jonka se tuntee jo ennestään messuilta.

6. Messuilla on aina esillä viimeisin ja uusin tieto sekä uusimmat laitteet, joten oman tiedon päivittäminen ja ajan hermolla pysyminen on messuilla helppoa.

Yritysten antama positiivinen palaute kannustaa meitä jatkamaan ja kehittämään CENTRIA:n messupalvelutoimintaa edelleen ja toivomme, että myös muut ammattikorkeakoulut tulisivat mukaan toimintaan.Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikössä, CENTRIA:ssa, kansainvälistä messupalvelutoimintaa hoitavat:

Lasse Takalo: 044–44 92 709, lasse.takalo@centria.fi

Katariina Hynninen: 044-44 92 719, katariina.hynninen@centria.fi

Marko Laitila: 044-44 92 545, marko.laitila@centria.fi