Mahdollisuus kansainvälistymiseen – kansainvälisen harjoittelijan avulla

Eleni MizarasKansainvälisestä työvoimaista, osaajapulasta ja työvoiman rekrytoinnista ulkomailta on viime aikoina puhuttu paljon. Osaajapula on monella alalla tätä päivää. Työnantajilla on usein vain vähän keinoja tai resursseja oman alan osaajien löytämiseksi.

Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö voi synnyttää toimivia ratkaisuja erityisesti työmarkkinoiden kansainvälistymisen haasteisiin. Kansainvälinen korkeakouluharjoittelija on erinomainen mahdollisuus osaajapulan välttämiseen. Työnantaja saa motivoituneen ja osaavan harjoittelijan - kansainvälistymistä pienellä riskillä.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ovat yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa perustaneet kansainvälisen harjoittelun Erasmus-konsortion kehittämään kansainvälistä harjoittelua Oulun seudulla. Toiminnan pääpaino on ulkomaille lähtevien opiskelijoiden harjoittelijaliikkuvuuden tukemisessa, mutta samalla tuodaan lisää vaihtoehtoja Oulun seudun työnantajien kansainvälistymiseen. Työnantaja voi aloittaa kansainvälistymisensä kotimaassa kansainvälisen harjoittelijan tuella.Kulttuurintuntemus kilpailukyvyksi

Kansainvälisen harjoittelun tuomia mahdollisuuksia ei ole vielä työnantajien keskuudessa täysin löydetty. Työnantaja voi hyödyntää harjoittelijan osaamista ja kulttuurintuntemusta monella eri tasolla. Työpanoksensa lisäksi harjoittelija tuo organisaatioon oman kulttuurinsa tuntemusta ja uusia ajattelutapoja.

Useat työnantajat hakevat liiketoiminnan kasvua ulkomailta. Kohdemaan kulttuurin ja kielen tunteva harjoittelija voi olla varsinkin kansainvälistymisen alkuvaiheessa erityiseksi hyödyksi. Erilaiset kartoitukset, selvitykset ja yhteydenotot voidaan toteuttaa kielitaitoisen harjoittelijan tuella. Lainsäädännön ja kulttuuristen toimintatapojen tunteminen on alkuvaiheen kansainvälistymisessä tärkeä tuntea ennalta.

Kulttuurisidonnaisuus näkyy monella liiketoiminnan osa-alueella. Markkinointi, asiakaspalvelu ja liiketoiminnan pelisäännöt ovat kulttuurikohtaisia. Kohdemaan kielen ja kulttuurin tunteva harjoittelija voi olla merkittäväksi hyödyksi esimerkiksi markkinointi- ja viestintämateriaalin tuottamisessa ja asiakashankinnassa.

Kansainvälisellä harjoittelijalla on vaikutuksensa koko työyhteisöön. Henkilöstönsä kielitaito ja kansainväliset valmiudet kehittyvät. Aito kulttuurienvälinen vuorovaikutustilanne on usein perinteisiä kielikursseja tehokkaampi opettaja ja hyvä tapa ylläpitää olemassa olevaa kielitaitoa.

Oulun kansainvälisen harjoittelun konsortio auttaa työnantajia löytämään oikeat harjoittelijat. Näin työnantaja pääsee käsiksi kansainväliseen työvoimaresurssiin ja rakentaa yrityksen imagoa kansainvälisenä työpaikkana.Harjoittelijan voi myös lähettää ulkomaille

Opiskelijoiden liikkuvuusohjelma Erasmus tukee uudella kaudellaan myös harjoittelijaliikkuvuutta. Työnantajalle tämä voi tarkoittaa ulkomaalaisen harjoittelijan ottamista työharjoittelujaksolle. Liikkuvuusohjelmaa voidaan kuitenkin soveltaa myös niin, että harjoittelija lähetetään ulkomaille; suomalainen työnantaja tarjoaa harjoittelupaikkaa esimerkiksi ulkomaanprojekteistaan tai -toimipisteistään ja opiskelija hakee apurahaa ulkomaan harjoittelujaksolleen.Kansainvälistymistä Oulun kaupungin kanssa

Harjoittelijaliikkuvuuden monipuoliset mahdollisuudet on huomattu myös Oulun kaupunkiorganisaatiossa. Oulun kaupunki on aktiivisena partnerina kansainvälisen harjoittelun konsortiossa, mikä tarkoittaa sujuvaa yhteistyötä muun muassa harjoittelupaikkojen hankinnassa. Kansainvälisten verkostojen kuten ystävyyskaupunkien kautta on löytynyt jo usealle korkeakouluopiskelijalle harjoittelupaikka.

Oulun kaupunki panostaa kansainväliseen työvoimaan konsortioyhteistyön lisäksi myös muilla hankkeilla. Ulkomaalaisten työnhakijoiden ensivaiheen opastusta ja palveluita kehitetään, jotta työnhaku ja oman yrityksen perustamismahdollisuudet selkeytyvät. Myös kansainvälisten työnhakijoiden osaaminen kartoitetaan ja konkretisoidaan, jotta työvoimantarve ja osaaminen kohtaisivat työmarkkinoilla paremmin.

Lisätietoa kansainvälisestä harjoittelun mahdollisuuksista www.oulugogo.fiHarjoittelusta mahdollisuuksia korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön kansainvälistämiseen

Korkeakoulujen liikkuvuusohjelmista on moneksi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi työelämän, opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistymisessä. Perinteisesti korkeakouluissa ovat liikkuneet opiskelijat ja opettajat, mutta ohjelmien laajempaan hyödyntämiseen ollaan vasta heräämässä

Oulun kansainvälisen harjoittelun konsortion soveltaa Erasmus-liikkuvuusohjelmaa laaja-alaisesti eri toimialoille. Työnantajille on viestitty heidän mahdollisuuksista hyödyntää kansainvälistä harjoittelijaa toimintansa kansainvälistämisessä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön kanssa on löydetty yhteinen sävel. Tutkimus- ja kehitystyö saa hankkeisiinsa osaavia kansainvälisiä harjoittelijoita ja samalla käytännöllisen keinon kansainvälistää omia hankkeitaan.