Osaaja.net- ja Kever-verkkolehdet yhdistyvät 2010


Riitta Rissanen & Mervi FrimanAmmattikorkeakoulujen verkkolehdet Osaaja.net ja Kever yhdistyvät 1.1.2010 alkaen. Uuden Kever-Osaaja-verkkojulkaisun tavoitteena on viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta ja ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta amk-toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoille. Verkkojulkaisun yhteydessä olevilla keskustelualustoilla on tarkoitus jatkaa keskustelua sekä edelleen kehittää yhteistoiminnallisesti tutkimusideoita. Lehti tarjoaa julkaisukanavan referee-artikkeleille sekä asiantuntija-artikkeleille ja puheenvuoroille. Tavoitteena on osallistua myös kansainväliseen soveltavan tutkimuksen keskusteluun.


Kutsumme kaikki Keverin ja Osaaja.netin lukijat ja kirjoittajat uuden verkkojulkaisun tekemiseen sekä osallistumaan keskusteluun.


Uusi Kever-Osaaja-verkkolehti ilmestyy maaliskuun alussa 2010 ja sen teemana ovat kestävät innovaatiot ja yhteiskuntavastuu. Ensi vuoden aikana ilmestyy yhteensä neljä numeroa. Verkkolehden julkaisija on Arene ry ja kustantaja HAMK. Päätoimittajina ovat KT Mervi Friman Hämeen ammattikorkeakoulusta ja KT Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulusta.


Ota yhteyttä päätoimittajiin ja kerro lehteen liittyvistä ideoista ja toiveista.